HJW Bijbelrooster 18-24 april: Hij is opgestaan en leeft

De week na Pasen. Christus is opgestaan. Hij leeft. Maar wat betekent dat voor ons? Daar denkt het Hervormd Jeugdwerk met ons over na.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een certificaat van echtheid

Er staan dingen in het evangelie die vreemd lijken, maar een zegen blijken. Dit tekstgedeelte bijvoorbeeld lijkt slechts een relaas over het ongeloof van de overpriesters en farizeeërs....

Woensdag: Indrukwekkend

Een grote aardbeving kondigt een ingrijpend gebeuren aan. De hemel breekt door onze geluidsbarrière: een engel daalt af naar de aarde, komt naar het graf, wentelt de steen weg en gaat...

Donderdag: Zaak van leven en dood

Zie je dat wonderlijke patroon in Mattheüs 27 en 28? Christus sterft en heiligen worden opgewekt uit de dood (27: 52). Christus wordt tot leven gewekt en vijanden worden als doden (28:...

Vrijdag: Paas-actie

Rondom Pasen slaan de reclamemakers ons om de oren met allerlei Paasacties die we schijnbaar echt niet mogen missen: aanbiedingen, verkoopshows en dagtripjes. De engelen bewegen ons tot een...

Zaterdag: Vrees en grote blijdschap

Hier klinkt de echo van Kerst: vrees en grote blijdschap! Dat typeert de reactie van Gods volk als de hemel opengaat. Dat weerspiegelt Wie God is: Vrees omdat Hij ontzagwekkend groot is! Grote...

Zondag: Sterk staaltje

Vóór Pasen had iemand nog kunnen denken dat de oudsten echt niet wisten Wie Jezus was. Nu wordt duidelijk dat ze niet in Hem wíllen geloven! De soldaten komen als...

Maandag: Meet & greet met de Koning

Veel mensen zouden graag eens een korte ontmoeting hebben (meet & greet) met een beroemdheid. Soms maakt zo iemand daar, tegenstribbelend, wat tijd voor vrij. De discipelen hebben hier een...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 18-24 april: Hij is opgestaan en leeft

De week na Pasen. Christus is opgestaan. Hij leeft. Maar wat betekent dat voor ons? Daar denkt het Hervormd Jeugdwerk met ons over na.