HJW Bijbelrooster 19 - 25 december: Gezien worden door anderen en de Ander

Je bent nooit alleen. Anderen zien je. En de Ander ook. Hoe kijkt Hij? Daarover wil het Hersteld Jeugdwerk (HJW) deze week met je over nadenken. 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Eensgezind

Dat is het woord dat in de serie aansporingen als eerste valt. Na de vermaningen aan slaven, getrouwde vrouwen en getrouwde mannen, richt de apostel zich nu weer tot alle lezers. En het eerste...

Woensdag: Het spoor van liefde

Ook in onze tijd kom je mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan.’ Daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een...

Donderdag: Vanuit Christus gericht op de ander

In onze tijd komt er (terecht) steeds meer aandacht voor de opdracht die de kerk heeft om het Evangelie door te geven. Paulus riep ons in dat verband op tot een waardige levensstijl. Maar de...

Vrijdag: Beheerst door liefde

In vers 28 van hoofdstuk 12 gaat het vooral om onze houding naar de Heere. In hoofdstuk 13 schetst de schrijver het christelijk leven met concrete voorbeelden. Hij spreekt over de liefde die...

Zaterdag: Verstrekkende liefde

Er zal misschien wel geen woord zijn dat zo vaak misbruikt wordt als juist het woordje ‘liefde’. Dat kan ons misschien wel allergisch maken om het te gebruiken. In de brieven gebeurt...

Zondag: Elkaar aanvaarden

Zij die gelovig mogen leven uit Christus en Zijn verlossingswerk vormen een zeer gevarieerde gemeenschap. In meer dan één brief in het Nieuwe Testament komt bijvoorbeeld het...

Maandag: De laatste stap

Vandaag gelukkig geen twistgesprek. Deze Schriftgeleerde begint wel met een testvraag. Jezus was immers in de tempel opgetreden alsof Hij daar heer en meester was! Deelt Hij wel werkelijk...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 19 - 25 december: Gezien worden door anderen en de Ander

Je bent nooit alleen. Anderen zien je. En de Ander ook. Hoe kijkt Hij? Daarover wil het Hersteld Jeugdwerk (HJW) deze week met je over nadenken.