HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 augustus: Post uit de hemel

Johannes, de oude apostel van de Heere Jezus, is verbannen. Hij zit eenzaam op Patmos. Daar zoekt de Heere Jezus Hem echter op. En Hij krijgt een opdracht. Hij moet gaan schrijven. Zeven brieven. De eerste brief is bestemd voor de gemeente van Efeze. Wij lezen mee. En leggen ons leven ernaast.

N.B. In de krant van woensdag 19 augustus stond per abuis het verkeerde Bijbelrooster afgedrukt. Dit is de juiste.

Download het leesplan in PDF

Woensdag: De Afzender

N.B. In de krant van woensdag 19 augustus stond per abuis het verkeerde Bijbelrooster afgedrukt.

We ontvangen post vandaag. Post uit...

Donderdag: Hij kent ons

Openbaring 2:2
"Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij...

Vrijdag: Om Zijn Naam

De Heere Jezus prijst de gemeente van Efeze. Zij hebben moeilijkheden verdragen. Zij hebben geduld betracht en volharding getoond. Ze hebben volgehouden toen het moeilijk was. Nee, dat deden ze...

Zaterdag: Eerste liefde verlaten

Openbaring 2:4 "Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten."

De Heere Jezus prijst de gemeente van Efeze. Maar… dat niet alleen. De gemeente wordt ook berispt. Ik...

Zondag: Bekeer u!

Openbaring 2:5 "Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u...

Maandag: Nikola´eten

Openbaring 2:6 "Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat."

Nikolaïeten. Wat zijn dat voor mensen? Het zijn geestelijke vrijbuiters. Zij...

Dinsdag: Oren om te horen

Openbaring 2:7 "Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is."

...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 augustus: Post uit de hemel

Johannes, de oude apostel van de Heere Jezus, is verbannen. Hij zit eenzaam op Patmos. Daar zoekt de Heere Jezus Hem echter op. En Hij krijgt een opdracht. Hij moet gaan schrijven. Zeven brieven. De eerste brief is bestemd voor de gemeente van Efeze. Wij lezen mee. En leggen ons leven ernaast.

N.B. In de krant van woensdag 19 augustus stond per abuis het verkeerde Bijbelrooster afgedrukt. Dit is de juiste.