HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 juni: Liefhebben van de naaste

Hersteld Jeugdwerk (HJW) denkt deze week na over het liefhebben van de naaste. Lees je mee in je Bijbel?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Niet eisen voor onszelf maar geven om de ander

Zachtmoedigen lijkt zoiets als een zacht karakter, of halfzachtheid, maar het is iets heel anders! Niet tot het uiterste op ons recht staan. niet verbitterd raken door wat ons is aangedaan. De...

Woensdag: Eer de naaste, dan God

Is dat opschrift geen vergissing? God moet toch altijd de Eerste zijn? Jezus spreekt over iemand die op weg is naar het altaar. Dus: naar de ontmoeting met God. Dan schiet ons wel eens iets te...

Donderdag: Wat te doen met wat niet goed is bij de ander?

‘Oordeelt niet’, zegt Jezus. Moeten we dus vrijblijvend met elkaar omgaan? Nooit aan iemand vragen: ‘zoals jij denkt of doet, kan dat wel?’ Nooit elkaar vermanen –...

Vrijdag: De gulden regel

Wat gij niet wilt dat u geschiedt… Een mooi spreekwoord. En toch is het maar ‘zilver’ vergeleken bij het ‘goud’ van Jezus’ woord! Het spreekwoord vraagt dat...

Zaterdag: De barmhartige Samaritaan

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is een gevaarlijke gelijkenis. We kunnen hem namelijk vergeestelijken en daarmee de scherpe spits wegslijpen, of we kunnen de gelijkenis beluisteren...

Zondag: Barmhartigheid in de praktijk

Wanneer wij zouden denken dat barmhartigheid alleen een zaak is tussen God en de zondaar dan hebben we het mis. Zeker, geen mens kan zonder Gods barmhartigheid behouden worden. Maar wanneer en...

Maandag: Wie barmhartigheid doet, barmhartigheid ontmoet

Aan de vruchten kent men de boom. Paulus heeft dat ook heel sterk ervaren. Wij kijken wel eens tegen Paulus’ werk aan en denken: hij reisde maar van de ene plaats naar de ander en overal...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 juni: Liefhebben van de naaste

Hersteld Jeugdwerk (HJW) denkt deze week na over het liefhebben van de naaste. Lees je mee in je Bijbel?