HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 mei: Wie is God?

Een belangrijker vraag kun je je bijna niet stellen: Wie is God? In de Bijbel laat Hij Zich aan je zien, door dit Woord kun je Hem leren kennen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW), gaat dan ook over deze vraag: Wie is God?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Het beeld van God

In Psalm 103 is David aan het woord. Hij schetst in die Psalm een beeld van de HEERE. Hij tekent niet alleen Wie God is, maar ook hoe Hij is. Ja, hij júbelt uit wie God...

Donderdag: Ook bekend bij JoŽl

Op nog meer plaatsen in de Bijbel worden de woorden uit Exodus 34: 6 (en Psalm 103: 8) - die we de vorige dagen al hebben gelezen - herhaald. Kijk maar in Nehemia 9 vers 17. En ook bij de...

Woensdag: Gods eigen woorden

Sinds het vertrek uit Egypte heeft het volk Israël gedurende de woestijnreis nog wel eens gemurmureerd, gemord en geklaagd. Het dieptepunt op die reis is misschien wel de geschiedenis rond...

Vrijdag: Barmhartig

David opent zijn beschrijving van het beeld van God in Psalm 103:8 met de barmhartigheid van God. ‘Barmhartig’, dat betekent...

Zaterdag: Genadig en groot van goedertierenheid

David wijst er in Psalm 103: 8 niet alleen op dat de Heere barmhartig is, Hij is ook genadig: vol van genade, vergevingsgezind. Vergeving is een...

Zondag: Lankmoedig

De HEERE heeft in Exodus 34:6 ook van Zichzelf gezegd, en ook dat klinkt door in Davids ‘jubel-echo’ dat Hij lankmoedig is, geduldig. Letterlijk staat er: traag tot toorn,...

Maandag: Maar dan Jona

En dan is er ook nog de reactie van Jona. Die verwijt de Heere zelfs Diens barmhartigheid. Hij ergert zich eraan. Want als Ninevé wordt gespaard, dan bidt hij: “Och HEERE! was dit...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 19 t/m 25 mei: Wie is God?

Een belangrijker vraag kun je je bijna niet stellen: Wie is God? In de Bijbel laat Hij Zich aan je zien, door dit Woord kun je Hem leren kennen. Dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW), gaat dan ook over deze vraag: Wie is God?