HJW-Bijbelrooster 21 t/m 27 augustus: Geestelijke groei

Niet alleen bomen, planten en dieren groeien. Ook je geloof in God staat, als het goed is, niet stil. Daarom denkt het Hersteld JeugdWerk deze week met je mee over het thema 'geestelijke groei'.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Fris en groen

De geestelijke groei omvat al de jaren van ons geloofsleven. De vrucht ervan gaat mee tot in de ouderdom. Op hoge leeftijd zijn de rechtvaardigen nog fris en groen. Dat ziet niet op hun...

Woensdag: Het geheim van de bloei

Het bezig zijn met het Woord van God heeft een gezegende uitwerking. We gaan bloeien en groeien. We dragen vruchten. Er zijn allerlei tijden in ons leven, maar het vrucht dragen blijft aanwezig....

Donderdag: In Christus

Paulus noemt de gemeente in Korinthe vleselijke mensen. Ze zijn nog onmondig. Kleine kinderen, terwijl ze de volwassen leeftijd hebben bereikt. Hoe kun je in Christus zijn en tegelijk vleselijk...

Vrijdag: Stilstand is achteruitgang

Wanneer heb jij voor het laatst oprecht gebeden om de wederkomst van de Heere Jezus? Misschien sta je er wel helemaal niet bij stil of wil je het zelfs...

Zaterdag: God geeft de wasdom

Met al onze kennis kunnen wij niets laten groeien. We kunnen wel gunstige omstandigheden scheppen voor groei. We zaaien, planten, bevloeien, veredelen, maar laten groeien ligt niet in onze...

Zondag: Volle melk nodig om te groeien

Een baby heeft melk nodig. Moedermelk is nog steeds het beste voor een zuigeling. Petrus vergelijkt het zuivere Woord van God met zulke melk. De melk moet onvervalst zijn. Er mogen niet allerlei...

Maandag: Opwassen in de genade

Op de weg naar ons levenseinde én naar de wederkomst krijgen we de oproep: Wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hét kenmerk van de...

Leesplannen

HJW-Bijbelrooster 21 t/m 27 augustus: Geestelijke groei

Niet alleen bomen, planten en dieren groeien. Ook je geloof in God staat, als het goed is, niet stil. Daarom denkt het Hersteld JeugdWerk deze week met je mee over het thema 'geestelijke groei'.