LCJ-Bijbelrooster 21 t/m 27 januari: Vreemdelingschap

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Vreemdelingschap, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Vreemdelingschap van ons?

Er zijn een paar opvallende overeenkomsten tussen de situatie van de christenen aan wie Petrus schreef en christenen in onze situatie. Net als toen zijn we nu als christenen in de minderheid....

Woensdag: Vreemdelingschap van Lot

Als Abram Lot de keus laat, is dat een geloofsdaad. Immers door de keuze van Lot zal de Heere Abram het voor hem bestemde land wijzen. Lot kiest wat voor het oog het meest aantrekkelijk is, een...

Donderdag: Vreemdelingschap van Abram

Als Lot vertrokken is blijft Abram eenzaam achter. Nu is ook de laatste band met zijn familie doorgesneden. Maar dan komt de Heere opnieuw Zijn belofte aan Abram bevestigen. Lot hief zijn ogen...

Vrijdag: Vreemdelingschap van Ruth

Wat bezielt Ruth om met haar schoonmoeder mee te gaan? Naar de mens gesproken heeft ze in Israël geen toekomst. Trouwen en kinderen krijgen, het zal uiterst moeilijk zijn. Bovendien werden...

Zaterdag: Vreemdelingschap van de aartsvaders

Eén eigenschap is kenmerkend voor de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Ze krijgen iets over zich van trekvogels, die je in sommige jaargetijden ziet wegtrekken. Zoals die dieren een...

Zondag: Vreemdelingschap van de gelovigen

Om de aansporingen kracht bij te zetten, is in deze brief al heel wat keren het Oude Testament aangehaald. In hoofdstuk 11 gebeurt dat op een bijzondere wijze. Voor het voetlicht treden hier...

Maandag: Jouw vreemdelingschap?!

De juiste houding van een christen is die van een gehoorzaam kind. Daarin komt de kinderlijke verhouding tot God als Vader uit. Door de geboorte uit God begint er een nieuw leven. Een leven van...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 21 t/m 27 januari: Vreemdelingschap

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Vreemdelingschap, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).