HJW Bijbelrooster 22 t/m 28 juli: Omgaan met geld

Een weeklang lezen we in de Bijbel over geld en geldbesteding. Op het laatste komt het aan. Hoe ga jij met je geld, goederen en gaven om? Op welke manier beheer je de goederen die je hebt ontvangen? Ons concrete leven voor Gods aangezicht en de liefde tot de naaste komt tot uiting.

Download het leesplan in PDF

Woensdag: Rijk gemaakt

Om echt met elkaar over geldbesteding na te denken is het verstandig om te bedenken hoe ik aan mijn geld en goederen ben gekomen? En, wie heeft mij de talenten en de wijsheid gegeven? Je kunt...

Vrijdag: Geven uit liefde

De Heere Jezus heeft Zijn discipelen en de schare onderwezen over het Koninkrijk der hemelen. Vooral in de zogenaamde Bergrede (Mattheüs 5-7) lezen we wat werkelijk leven voor Gods...

Zaterdag: De zegen van werk

Een vakantiebaantje of op zaterdag wat bijverdienen komt voor de meeste jongeren goed uit. Je hebt meer armslag om wat leuke dingen voor jezelf te kopen. Een ander gebruikt het om zijn rijbewijs...

Zondag: De wortel van het kwaad

Gisteren onderstreepten we Efeze 4:28. In de Heidelbergse Catechismus Zondag 42 wordt uitleg gegeven over het gebod ‘gij zult niet stelen’. Je begrijpt dat God op geen enkele manier...

Maandag: Een afgepast deel

Niet alle spreuken heeft Salomo geschreven. In de laatste hoofdstukken vinden we woorden van Agur en koning Lemuël. Je kunt trouwens aan hen merken dat ze met de Heere leven. Laten we eens...

Dinsdag: De vrucht matigheid

De vrucht van de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen omvat naast liefde en vrede ook matigheid. Een christen wordt van binnenuit geleerd hoe met het leven om te gaan. Buitensporig...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 22 t/m 28 juli: Omgaan met geld

Een weeklang lezen we in de Bijbel over geld en geldbesteding. Op het laatste komt het aan. Hoe ga jij met je geld, goederen en gaven om? Op welke manier beheer je de goederen die je hebt ontvangen? Ons concrete leven voor Gods aangezicht en de liefde tot de naaste komt tot uiting.