HJW-Bijbelrooster 24 t/m 30 september: Gaven van de Heilige Geest

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gaven van de Heilige Geest, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Download het leesplan in PDF

De gaven en de vrucht van de Geest

Volgens het Nieuwe Testament is de Heilige Geest Gods grote gave. Deze gave is ons beloofd. Hoe wordt deze belofte nu werkelijkheid in je leven? Door dezelfde Geest als Die ons beloofd is. Hij...

Gods bedoeling met de gaven van de Geest

De Heere rust de gemeente toe met de gaven van de Geest. Daarmee wil Hij een doel bereiken. De gaven zijn niet bedoeld om een heerlijke ervaring te hebben, al kan dit gebeuren. De gaven zijn...

Hoofd en hand

We kunnen de gaven die de Geest aan de gemeente geeft verdelen in gaven die met je hoofd te maken hebben en gaven die betrekking hebben op onze handen. Er zijn gaven die vooral uitgesproken...

Geloof en liefde

Om verwarring en zelfs misbruik van de gaven in de gemeente te voorkomen, moeten de gaven getoetst worden aan bepaalde maatstaven en normen. Paulus noemt er hier twee: die van de belijdenis, het...

Talenten kunnen gaven worden

Een aangeboren talent of een persoonlijke begaafdheid kan niet zomaar als een gave van de Heilige Geest worden gezien. Ze worden pas gaven van de Geest als Hij ze in Zijn dienst neemt en ze als...

Welke gaven geeft de Heere mij?

Misschien vraag jij je dat jezelf af. Deze vraag wordt vaak gesteld, het is een erg belangrijke vraag, zeker voor een kind van God. Laten we beginnen bij waar Paulus begint. Hij schrijft: Jaag...

De Geest vernieuwt en bekwaamt

In de bekende hoofdstukken 1 Korinthe 12 en 14 roept de apostel Paulus de jonge kerk in Korinthe op tot geestelijke groei. Het opbouwwerk moet met behulp van de gaven plaatsvinden en verder...

Leesplannen

HJW-Bijbelrooster 24 t/m 30 september: Gaven van de Heilige Geest

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gaven van de Heilige Geest, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).