HJW Bijbelrooster 25-31 oktober: Dienstbaarheid

Dienen, dienstbaar zijn, dienstbaarheid. Er zit een mooie kant aan dienen: je helpt een ander. Dienstbaarheid kan ook wijzen op het vastzitten in een juk. Een juk van de zonde. Of van de wet.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Dienstbaarheid

Robert Murray McCheyne stelde zichzelf de vraag: ‘Mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God?’ Is zijn vraag ook jouw vraag? Van het antwoord hangt...

Woensdag: Juk

Hoe kunnen we in Gods oog rechtvaardig, zonder zonden, zijn? Sommigen zeggen: ‘Leef zo netjes mogelijk, en dan valt het hopelijk mee.’ Of erger nog: ‘Doe je best, dan mag je...

Donderdag: Dienen

Onbevattelijk diep en hoog zijn de woorden die we lezen in Mattheus 20 vers 28. Ze zijn afkomstig uit de mond van God Zelf, de Eeuwige, de Allerhoogste, de Almachtige, de Alwetende. Ze zijn van...

Vrijdag: Losprijs

De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat Hij de hemel heeft verlaten om zondaren te dienen. Hij zou voor hen een rantsoen, oftewel een losprijs, worden. Een losprijs wordt betaald voor...

Zaterdag: Volbracht

De Heere Jezus wil niet door zondaren worden gediend, maar wil zondaren dienen. Hij gaf Zichzelf als losprijs om mensen los te kopen uit de greep van Gods heilige wet. Hij...

Zondag: Smeekbede

De Heere Jezus hing beladen met zonden aan het kruis. Die werden Hem toegerekend. Hij werd voor de grootste van alle zondaren gehouden. Daarom heeft de wet Hem vervloekt, ja, verdoemd. O, wat...

Maandag: Liefde

Wat een rijkdom van genade is het om door het geloof op Jezus te zien en je aan Hem over te geven. De Heere heeft niets van je nodig en wil niets anders van je hebben dan alleen je zonden en je...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 25-31 oktober: Dienstbaarheid

Dienen, dienstbaar zijn, dienstbaarheid. Er zit een mooie kant aan dienen: je helpt een ander. Dienstbaarheid kan ook wijzen op het vastzitten in een juk. Een juk van de zonde. Of van de wet.