HJW-Bijbelrooster 25 februari t/m 2 maart: Zicht op Christus te midden van verleiding

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Zicht op Christus te midden van verleiding, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

 


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: Te wapen!

Moet de kerk op oorlogspad? Ja! Christus’ kerk en Zijn volgelingen zijn betrokken bij een heilige oorlog en verwikkeld in een geestelijke strijd. Het is de strijd van het geloof, waartoe het Woord van God ons oproept. Ben jij al veranderd van vijand van het kruis tot strijder in Gods heilsleger? Nee, dan zijn we geen helden; dan ...

-Woensdag: Woensdag: Hartstocht

Nog eens boort Jakobus in dit gedeelte naar oorzaken van een onchristelijk leven. Hij noemt als boosdoener de hartstocht of wellust. Dat heeft te maken met het 10e gebod: Gij zult niet begeren. Voor alle duidelijkheid: je mag best een diploma begeren of een lieve levenspartner. Maar begeren hier heeft deze klank: met alle, geoorloofde of niet geoorloofde middelen ...

-Donderdag: Donderdag: Vriendschap

Iemand schreef eens: Toon mij je vrienden en ik zal je zeggen wie jijzelf bent. In vers 4 staat de scherpe tegenstelling: wie met die wereld goede vrienden wil zijn, maakt zichzelf tot vijand van God. Waarom is er in de Bijbel altijd zo’n angst voor de wereld? Er zijn toch ook goede dingen in deze wereld? Heeft ...

-Vrijdag: Vrijdag: De duivel komt met een Bijbeltekst

Jezelf met een elastische kabel laten vastzetten aan de rand van een brug, en dan springen – het geeft een geweldige kick. Dat ik dit durf! Zo daagt de vijand Jezus uit om van de rand van de tempel te springen, om Zich zo te bewijzen. Niet zozeer voor de mensen (daarover staat hier niets), maar voor Zichzelf. Om ...

-Zaterdag: Zaterdag: De weg naar de macht

De wereld ligt aan Uw voeten! Daar laat satan Jezus nu van dromen. En die droom kan werkelijkheid worden – niet op termijn maar per direct. Mooier kan het niet! Macht over de wereld, daar is de mens toch voor geschapen? En is Jezus niet de nieuwe Adam? Wat is er dan op tegen om deze kans te grijpen? ...

-Zondag: Zondag: Zonden belijden, vergeving ontvangen

Veel mensen nemen de zonde niet echt serieus. Ze zeggen: ‘Ach, iedereen maakt wel eens een foutje’. Of ze denken: niet zeuren, niemand is perfect. Gods Woord spreekt veel dieper over zonde. Zondigen is God beroven van de eer waar Hij recht op heeft. Zondigen is je doel missen. En wat is je doel als mens? Dat ...

-Maandag: Maandag: Wandelen in het licht

Waarheid tegenover leugen. Leven tegenover dood. Liefde tegenover haat. Johannes gebruikt nogal wat tegenstellingen in zijn brieven. Hij benadert de zaken zwart-wit, zou je kunnen zeggen. Doormiddel van deze tegenstellingen wil hij duidelijk aangeven wat wel van God is, en wat niet - wie wel bij God hoort, en wie niet. De lezers van zijn brieven moeten kunnen ontdekken ...