HJW Bijbelrooster 27 februari t/m 5 maart: Hoe je een betere vriend kunt zijn

Echte vrienden behandelen elkaar zoals ze zelf ook behandeld willen worden. Deze week gaat het Bijbelrooster over vriendschap.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen

Het kan niet zo zijn dat een volgeling van de Heere Jezus dezelfde omgangsvormen heeft als ieder ander: goed doen aan wie jou goed doet, over de brug komen als de ander ook (of liefst eerst)...

Woensdag: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden

Wat is meest kenmerkende van de wereldwijde Kerk met een grote K? Leven uit de liefde van God. Jezus werkt in dit gedeelte het beeld van de Wijnstok verder uit. Het is de Wijngaardenier, de...

Donderdag: (Leer) elkaar vergeven

Lezen: Johannes 11: 41-44 en Kolossenzen 3: 12-14

Het oude bestaan van een christen is te typeren als een leven in grafdoeken – denk aan de manier waarop Lazarus het graf uitkwam....

Vrijdag: In de nood leer je je vrienden kennen

Er is een groot verschil in vrienden. Hoeveel zijn er niet die ons op den duur zo maar kunnen vergeten? Vooral als we onze positie en ons aangenaam zijn. Plotseling lijkt men ons niet meer te...

Zaterdag: Twee is beter dan één

De mens is ‘twee-zaam’ geschapen. Als medemensen. We zijn geen hoop stenen of een hoop los zand. Gemeenzaamheid is beter dan eenzaamheid. In huwelijk, vriendschap en onder...

Zondag: Elkaar liefhebben als broeders en zusters

In de verzen 9 – 21 vinden we allerlei aanwijzingen voor een christelijke levenswandel. Zo voor het oog is er weinig verband in te ontdekken. Toch is er een rode draad die alle vermaningen...

Maandag: Een echte vriend is meer dan een broer

Wat kan een vriendelijk woord veel doen. Vooral in situaties dat we onzeker en angstig zijn. Wie wel eens in een ziekenhuis heeft gelegen, zal dat weten. Een vriendelijk woord van een arts of...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 27 februari t/m 5 maart: Hoe je een betere vriend kunt zijn

Echte vrienden behandelen elkaar zoals ze zelf ook behandeld willen worden. Deze week gaat het Bijbelrooster over vriendschap.