HJW Bijbelrooster 27 maart t/m 2 april: Tempelbouw

De kerkelijke jongerenorganisatie Hersteld JeugdWerk (HJW) staat deze week met je stil bij het Bijbelboek Ezra.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een vast fundament

Als eerste hebben de Joden na hun terugkomst in Jeruzalem het altaar hersteld. Daarna beginnen ze aan de herbouw van de tempel zelf. Ze laten, net als bij de tempel van Salomo, het beste hout...

Woensdag: Verdriet en vreugde

Op sommige momenten in je leven weet je niet of je nu blij of verdrietig moet zijn. Zo’n moment is er ook bij het volk Israël als de fundering van de nieuwe tempel af is. Heel het...

Donderdag: Alleen is beter dan samen

De Joden zijn niet de enigen die in het beloofde land wonen. Er zijn Joden achtergebleven en andere volken bij gekomen. Die zijn zo’n 150 jaar geleden, na de val van het Tienstammenrijk,...

Vrijdag: Tegenstand

De vroegere inwoners van Kanaän, die niet mee mochten doen met de tempelbouw, gaan zich nu verzetten tegen de teruggekeerde Joden. Als de Heere werkt, zal de satan altijd proberen om dat...

Zaterdag: De Heere staat in voor Zijn eigen werk

De vijanden van Israël lijken het met hun brief aan koning Arthahsasta te winnen. Hun beschuldigingen worden geloofd en de koning verbiedt de verdere herbouw van de stadsmuren. Met geweld...

Zondag: Vermaning en bekering

Aan het begin van Ezra 5 komen we twee nieuwe namen tegen. Haggaï en Zacharia, die in de naam van God tot het volk spreken. We kennen hun boodschap uit het boek dat naar hun naam genoemd...

Maandag: Bouwinspectie

Als er tegenwoordig een huis gebouwd wordt, is het mogelijk dat er vanuit de burgerlijke gemeente inspectie komt. Zo gebeurt het ook bij de tempelbouw. Thatnai, de landvoogd van het gebied waar...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 27 maart t/m 2 april: Tempelbouw

De kerkelijke jongerenorganisatie Hersteld JeugdWerk (HJW) staat deze week met je stil bij het Bijbelboek Ezra.