HJW-Bijbelrooster 27 november t/m 3 december: Gods barmhartigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gods barmhartigheid, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Het verbond

In de voorgaande verzen heeft Mozes het volk gewaarschuwd voor het oordeel van God. Hij voorzag dat het bij de derde generatie al mis zou gaan. Als reactie op Israëls afdwaling zou de Heere...

Woensdag: Barmhartige straf

Heb je dat ook wel eens? Dat je schrikt van jezelf en je achteraf verwijtend afvraagt: ‘Hoe heb ik dat eigenlijk kunnen doen?’ Dat zullen we allemaal wel herkennen en daarin ben je...

Donderdag: Alleen Gods barmhartigheid kan redden

Daniël en zijn vrienden dreigen het slachtoffer te worden van het strenge en onbarmhartige bevel van de koning. Toch is er hoop voor de Joodse jongemannen. In het vorige hoofdstuk kun je...

Vrijdag: Opdracht en geschenk

Zoals Mozes de Sinaï opging om de Wet te ontvangen zo gaat Jezus hier de berg op. Hij geeft ons de nieuwe Wet van Gods Koninkrijk, ook wel de Bergrede genoemd. Eeuwenlang heeft de profetie...

Zaterdag: Barmhartig zijn

Op de vraag van de wetgeleerde wie de naaste is, antwoordt Jezus met een verhaal. Een mand die zwaargewond langs de kant van de weg ligt heeft dringende hulp nodig. Een priester komt langs, maar...

Zondag: Jezus' barmhartigheid

Echte bewogenheid kom je niet zoveel tegen. Je kan het leed van de heel wereld niet op je nek nemen, zeggen we wel. Bij de Heere Jezus zien we dat God naar ons heeft omgezien met innerlijke...

Maandag: Lofzang op Gods barmhartigheid

De apostel heeft in het begin van deze brief al de lof gezongen op de genade en barmhartigheid die er is in Christus. Dit is ‘tot lof van de heerlijkheid van Gods genade’ (1:6). In...

Leesplannen

HJW-Bijbelrooster 27 november t/m 3 december: Gods barmhartigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gods barmhartigheid, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).