">

HJW Bijbelrooster 28 april t/m 4 mei: De Koning

Wat is er nu toepasselijker in de week na Koningsdag om stil te staan bij de Koning der koningen. Het Hervormd Jeugdwerk (HJW) maakte een Bijbelrooster "Jij en de Koning".

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De Koning

Als een volk geruïneerd is, is er een behoefte aan een bekwame en actieve bestuurder. Iemand die het volk kan regeren. In Jesaja 9 wordt van zo’n Koning gesproken. In de verzen 1 tot...

Woensdag: Zijn onderdanen

Wat heb je allemaal nodig om koning te kunnen zijn? In ieder geval onderdanen. Wie zijn nu de onderdanen van Koning Jezus? Jezus spreekt hierover in een gelijkenis. Een koning heeft een maaltijd...

Donderdag: Zijn Koninkrijk

In de Bergrede krijgen we te horen hoe het er in het Koninkrijk van Christus aan toe gaat. We krijgen zelfs een kijkje in de schatkist. Deze Koning draagt namelijk de zorg voor een apart soort...

Vrijdag: Zijn Kroon

Maar hoe werd die schatkist gevuld? Hoe is er dan voor die onderdanen betaald? Daarvoor moest de Heere Jezus sterven. Het bloed van de Rechtvaardige moest vloeien om voor onrechtvaardigen te...

Zaterdag: Zijn mantel

In het gedeelte dat we gisteren lazen kwamen we ook een mantel tegen. Een purperen mantel. Purper was een kleur die door de keizers, heersers en priesters gedragen mocht worden. En ook alleen...

Zondag: Het volkslied

Wat hebben wij een mooi volkslied! Wanneer je een hele oude versie bekijkt van alle coupletten van het Wilhelmus, zie je dat er boven staat: Een nieu Christelick Liedt. Zou iedereen die meezingt...

Maandag: Zijn eeuwige heerschappij

‘Die op de troon zat, zeide: ziet, Ik maak alle dingen nieuw’. Dat is die lieve Koning die spreekt tot Zijn onderdanen. Tot onderdanen die er telkens weer achter komen dat ze van...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 28 april t/m 4 mei: De Koning

Wat is er nu toepasselijker in de week na Koningsdag om stil te staan bij de Koning der koningen. Het Hervormd Jeugdwerk (HJW) maakte een Bijbelrooster "Jij en de Koning".