HJW Bijbelrooster 4-10 oktober: Gezondheid en voedsel ten tijde van Elisa

Naäman de Syriër is ziek: melaats. Hij gaat naar Elisa -de profeet van de God van Israël- toe. En hij krijgt zijn gezondheid weer terug. Ook op andere manieren raakt het leven van Elisa aan gezondheid en voedsel.

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De dood is in de pot

Wat een gastvrij onthaal had moeten worden, liep uit op grote schrik: ‘De dood is in de pot, man Gods!’ In een tijd van hongersnood wil Elisa op een van de profetenscholen zijn...

Woensdag: Men zal eten en overhouden

In dit korte stukje komt duidelijk uit dat Elisa in zekere zin een type is van Christus. Hij vermenigvuldigt de broden. Het waren er twintig, met wat los koren er bij. Kan honderd man daarvan...

Donderdag: Was mijn heer maar bij de profeet

Een beroemde generaal uit Damascus, succesrijk in de oorlogen die hij voerde, is melaats. Zijn leven is daardoor verwoest, zijn toekomst weggevaagd. Een meisje uit Israël dient bij mevrouw...

Vrijdag: Ga heen en baad u zevenmaal in de Jordaan

Dat genezing een kwestie is van gewassen en gereinigd worden, blijkt uit de opdracht die door middel van een bode aan Naäman wordt overgebracht. Daarbij gaat het allereerst om de boodschap,...

Zaterdag: De melaatsheid van Našman zal u aankleven

Vanwaar Gehazi? Het antwoord is nog een veel gehoord woord onder ons: ‘Uw knecht is herwaarts noch derwaarts geweest.’ Bijzonder triest, dit gebeuren dat eindigt met de overdracht...

Zondag: Zet hun wat brood en water voor

Op Elisa’s gebed zijn de soldaten uit Syrië met blindheid geslagen. Zij volgen als lammeren de profeet, die hen naar het centrum van Samaria voert. Daar volgt het gebed, dat hun de...

Maandag: Sluizen in de hemel

Tijdens de zondvloed gingen de sluizen van de hemel open. Dat was het oordeel, al was het nog niet het laatste. Nu Elisa de zegen van de bevrijding aangekondigd heeft waardoor er een einde zal...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 4-10 oktober: Gezondheid en voedsel ten tijde van Elisa

Naäman de Syriër is ziek: melaats. Hij gaat naar Elisa -de profeet van de God van Israël- toe. En hij krijgt zijn gezondheid weer terug. Ook op andere manieren raakt het leven van Elisa aan gezondheid en voedsel.

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema.