HJW-Bijbelrooster 4 t/m 10 februari: Eenheid, gebed en (on)geloof

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Eenheid,
gebed en (on)geloof, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: De eenheid van de gemeente

We debatteren wat af over kerkelijke eenheid. Wat zijn er al een verzuchtingen geslaakt: hoe komen we dit probleem toch ooit te boven? Het is goed om aandachtig naar dit gedeelte uit de ‘kerkbrief’ te luisteren. De eenheid van de gemeente is in de eerste plaats een gave. Ze is er niet omdat mensen elkaar zo sympathiek ...

-Woensdag: Woensdag: Gemeente en gemeenten

In de loop van jaren is de beleving van het kerkverband afgenomen. Is dat erg? Het belangrijkste is dat wij levende leden zijn van een levende gemeente. Toch is het goed dat onze verbondenheid als kerken en gelovigen niet alleen via de kerkelijke kassen of naam van kerkverband loopt. De zes brieven van de Heere Jezus in het begin ...

-Donderdag: Donderdag: De toon van het gebed

We lezen het begin van de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippi – in de provincie Macedonië – was een Romeinse kolonie, die volledig de status van een Romeinse stad bezat. Het Evangelie dat Paulus er bracht had rijke vrucht gedragen. Aan de gemeente die zo door Gods Woord en Geest ontstaan is, schreef Paulus deze brief, ...

-Vrijdag: Vrijdag: Geschonken door gebed

Paulus gaat er graag van uit dat Filemon ruimhartig en overvloedig aan zijn verzoek zal voldoen. Op grond van de gezonde broederlijke verhoudingen mag dat gewoonweg verwacht worden. Daarom verlangt hij er ook naar om binnenkort bij Filemon te komen logeren en de christenen in Kolosse te ontmoeten. daar zien zij trouwens ook naar uit. Dat blijkt uit de ...

-Zaterdag: Zaterdag: Voorbede in het gebed

‘Er zijn twee gelegenheden waarbij we bidden moeten. De eerste is, als we er zin in hebben. De tweede is, als we er geen zin in hebben’ (zegt Spurgeon). Met andere woorden: altijd. Bidden is immers de hartslag van het geestelijke leven, de ademhaling van de ziel. Je kunt het ook noemen: de hoogste vorm van waakzaamheid. ...

-Zondag: Zondag: Een vreselijk voorbeeld van ongeloof

Op zondag krijg je van alles mee uit Gods woord. Dan is het wel de bedoeling dat dat deze week meegaat en vruchtdraagt! Zoals het in heel het geloofsleven werkt: wat je eens gekregen hebt, moet door genade vastgehouden worden. Het komt aan op volhardend vertrouwen. Nu hebben onze Dordtse vaderen op grond van Gods Woord beleden dat volharding ...

-Maandag: Maandag: Ik zie, ik zie...

Een gelovige is maar een gewoon mens. En toch hoort en ziet hij door het geloof dingen die een ander niet ziet. Daarover gaat dit gedeelte. Psalm 8 wordt geciteerd. Een lied over de bevoorrechte plaats die de mens in Gods schepping mag innemen. Geroepen om onderkoning van God op aarde te zijn! De schrijver is realist genoeg om te ...