HJW-Bijbelrooster 4 t/m 10 februari: Eenheid, gebed en (on)geloof

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Eenheid,
gebed en (on)geloof, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De eenheid van de gemeente

We debatteren wat af over kerkelijke eenheid. Wat zijn er al een verzuchtingen geslaakt: hoe komen we dit probleem toch ooit te boven? Het is goed om aandachtig naar dit gedeelte uit de...

Woensdag: Gemeente en gemeenten

In de loop van jaren is de beleving van het kerkverband afgenomen. Is dat erg? Het belangrijkste is dat wij levende leden zijn van een levende gemeente. Toch is het goed dat onze verbondenheid...

Donderdag: De toon van het gebed

We lezen het begin van de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippi – in de provincie Macedonië – was een Romeinse kolonie, die volledig de status van een Romeinse stad...

Vrijdag: Geschonken door gebed

Paulus gaat er graag van uit dat Filemon ruimhartig en overvloedig aan zijn verzoek zal voldoen. Op grond van de gezonde broederlijke verhoudingen mag dat gewoonweg verwacht worden. Daarom...

Zaterdag: Voorbede in het gebed

‘Er zijn twee gelegenheden waarbij we bidden moeten. De eerste is, als we er zin in hebben. De tweede is, als we er geen zin in hebben’ (zegt Spurgeon). Met andere woorden: altijd....

Zondag: Een vreselijk voorbeeld van ongeloof

Op zondag krijg je van alles mee uit Gods woord. Dan is het wel de bedoeling dat dat deze week meegaat en vruchtdraagt! Zoals het in heel het geloofsleven werkt: wat je eens gekregen hebt, moet...

Maandag: Ik zie, ik zie...

Een gelovige is maar een gewoon mens. En toch hoort en ziet hij door het geloof dingen die een ander niet ziet. Daarover gaat dit gedeelte. Psalm 8 wordt geciteerd. Een lied over de bevoorrechte...

Leesplannen

HJW-Bijbelrooster 4 t/m 10 februari: Eenheid, gebed en (on)geloof

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Eenheid,
gebed en (on)geloof, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).