HJW Bijbelrooster 5-11 juli: De waarheid spreken

De woorden die de Heere God in de Bijbel heft laten opschrijven, zijn de waarheid. God zal nooit een leugen uitspreken en laten opschrijven. Ook voor jou staan er beloften in: dat je God leert kennen door Zijn Zoon, de Heere Jezus, Die jouw Koning wil zijn. Het geeft ook aan dat God getrouw is in wat Hij zegt. Het woord van God is ook bestendig, het zal bestaan, wat er ook gebeurt. Geeft dat geen houvast?

Het betekent ook dat jij geen leugen zal spreken, maar juist de waarheid, ook de waarheid van Gods Woord. Ben jij zo’n getuige?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: God spreekt de waarheid

Koning David wilde voor de Heere God een huis of tempel bouwen. Hij had zoveel van de Heere ontvangen. Hij wilde iets terugdoen. Maar de Heere God verbiedt het hem door middel van Nathan, de...

Woensdag: Waarheid spreken

De profeet Elia heeft veel meegemaakt. Hij moest vanwege zijn profetie, dat er geen regen zou vallen, vluchten voor koning Achab. De Heere stuurde hem naar de beek Krith. Daar was water en...

Donderdag: Gods waarheid is een weg om te gaan

Psalm 25 vers 2 ken jij waarschijnlijk wel: ‘Heer, ai, maak mij Uwe wegen, door Uw woord en Geest bekend.’ En ook: ‘Leid mij in Uw waarheid.’ De waarheid van de Heere God...

Vrijdag: Gods waarheid is alles waard

Het boek ‘De Spreuken van Salomo’ bestaat eigenlijk uit allemaal losse teksten. Toch hoort in hoofdstuk 23, vers 23 bij de voorgaande en de daarop volgende verzen. Het gaat over...

Zaterdag: De waarheid is vol van God

Johannes vertelt hier, net als in de andere evangeliën, over de geboorte van de Heere Jezus. Hij zegt niet dat de Heere Jezus is geboren, maar vlees is geworden. Hij heeft het vlees van...

Zondag: Gods Woord is de waarheid

De Heere Jezus heeft veel gepreekt in Zijn leven. Hij had ook vaak gesprekken en discussies met Joden. Dan legde Hij heel duidelijk uit wat Hij bedoelde en waar het echt om gaat in het volgen en...

Maandag: Jezus Christus is de Waarheid

In dit hoofdstuk van Johannes vertelt de Heere Jezus Zijn discipelen dat Hij van hen zal weggaan. Daar zijn ze niet blij mee. Jij zou het ook niet fijn vinden als je beste vriend(in) van je weg...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 5-11 juli: De waarheid spreken

De woorden die de Heere God in de Bijbel heft laten opschrijven, zijn de waarheid. God zal nooit een leugen uitspreken en laten opschrijven. Ook voor jou staan er beloften in: dat je God leert kennen door Zijn Zoon, de Heere Jezus, Die jouw Koning wil zijn. Het geeft ook aan dat God getrouw is in wat Hij zegt. Het woord van God is ook bestendig, het zal bestaan, wat er ook gebeurt. Geeft dat geen houvast?

Het betekent ook dat jij geen leugen zal spreken, maar juist de waarheid, ook de waarheid van Gods Woord. Ben jij zo’n getuige?