HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 december: De vrouwen rondom de geboorte van Jezus Christus

Geslachtsregisters zijn niet geliefd. Ellenlange lijsten zijn niet aantrekkelijk. Nietszeggende namen roepen verveling op. Het voorlezen prikkelt de irritatie. Wat heb je er aan? Dat hopen we deze week voor het eerst, of opnieuw te ontdekken in dit Bijbelrooster van Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Thamar

Geslachtsregisters zijn niet geliefd. Ellenlange lijsten zijn niet aantrekkelijk. Nietszeggende namen roepen verveling op. Het voorlezen prikkelt de irritatie. Bovendien, om het met de...

Woensdag:Rachab

De tweede vrouw die in het geslachtsregister van de Heere Jezus wordt genoemd is Rachab. Ogenblikkelijk volgt op haar naam “de hoer”, een publieke vrouw, iemand die haar lichaam...

Donderdag: Ruth

Mattheus 1:5 – 

Lezen Ruth 4: 1 – 22

De derde vrouw in het geslachtsregister van onze Zaligmaker is Ruth, de Moabitische....

Vrijdag: Bathseba

“En David, de koning, gewon Salomon bij degene die Uria’s vrouw was geweest”. In het Grieks, de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament: bij die van Uria. Nadrukkelijk...

Zaterdag: Maria

“Jozef, de man van Maria uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus”. Zo is het beschreven. Opvallend deze beschrijving. Bij de geboorte van onze Zaligmaker waren Jozef en Maria nog...

Zondag: Elisabeth

Elisabet. Wat een heerlijk getuigenis lezen wij over haar. Met haar man “rechtvaardig voor God, wandelend in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk”.

Rechtvaardig....

Maandag: Anna

Anna. Ze was afkomstig uit de stam van Aser. Aan zegeningen geen gebrek. “Aser zij gezegend met zonen, hij zij zijn broeders aangenaam en dope zijn voet in olie” (Deut 33: 24 en 25)....

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 december: De vrouwen rondom de geboorte van Jezus Christus

Geslachtsregisters zijn niet geliefd. Ellenlange lijsten zijn niet aantrekkelijk. Nietszeggende namen roepen verveling op. Het voorlezen prikkelt de irritatie. Wat heb je er aan? Dat hopen we deze week voor het eerst, of opnieuw te ontdekken in dit Bijbelrooster van Hervormd Jeugdwerk (HJW).