HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 januari

Simeon. Je leest weinig over hem in de Bijbel. Het is niet bekend waar hij vandaan komt, hoe oud hij was en of hij wel of niet een gezin had. Toch is er best wel iets over Simeon te zeggen, zoals blijkt uit dit Bijbelleesrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De onbekende

De komende dagen willen we samen nadenken over Simeon. We lezen heel weinig over hem in de Bijbel. We weten niet waar hij vandaan komt. Hoe oud hij is, of hij al of niet een gezin heeft. Over...

Woensdag: In de tempel

We kunnen onze kerken niet vergelijken met de tempel. Onze kerken zijn alleen op tijdstippen open dat er dienst is. Als het een oud gebouw is staat het ook open voor bezichtiging op bepaalde...

Donderdag: Verlangen

Simeon heeft de Heere Jezus in de armen en begint God te loven. Hij is zo vol van de liefde van God dat hij wel zou willen sterven. Als je Jezus door het geloof hebt mogen zien kan dat ook. Als...

Vrijdag: Slotzang

Calvijn had in zijn kerk te Geneve de gewoonte om als slotzang altijd de lofzang van Simeon te laten zingen op zondag. Heel vroeger blijken de christenen er de dag mee hebben gesloten zoals wij...

Zaterdag: Simeon uitgezongen

Simeon is uitgesproken… of uitgezongen. Jozef en Maria weten niet wat ze horen. Ze zijn verwonderd over wat van Hem gezegd was. Wisten ze dan niet dat ze voor zo’n belangrijk Kind...

Zondag: Simeon zegent

Simeon zegent Jozef en Maria. Hij zegent ook het Kind. Zegenen is goede woorden spreken. Zo zingen we in Psalm 118:13: ‘Gezegend zij de grote Koning Die tot ons komt in ’s Heeren...

Maandag: Moeder bedroefd

In de Rooms Katholieke kerk wordt in de lijdenstijd het latijnstalige lied ‘Stabat Mater dolarosa’ gezongen. Stabat Mater dolarosa betekent ‘de moeder stond bedroefd’. In...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 januari

Simeon. Je leest weinig over hem in de Bijbel. Het is niet bekend waar hij vandaan komt, hoe oud hij was en of hij wel of niet een gezin had. Toch is er best wel iets over Simeon te zeggen, zoals blijkt uit dit Bijbelleesrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).