HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 september: ”Een nieuw begin”

God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen die Hij schiep! Bij de schepping staan we komende week samen stil.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De schepping van hemel en aarde

God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen die Hij schiep! Met de hemel bedoelt de Bijbel hier...

Woensdag: De schepping van de mens

Op de zesde dag schept God de mens als kroon op de schepping. Adam mag in het paradijs wonen. Hij moet die mooie hof bewerken en verzorgen. God geeft de mens verantwoordelijkheid over Zijn...

Donderdag: De schepping van man en vrouw

Adam geeft alle dieren een naam. Zelf heeft hij niemand die bij hem past. God zegt: Het is niet goed dat de mens alleen is. Daarom maakt God een vrouw, Eva. Zij past echt bij Adam. Adam is...

Vrijdag: De schepping van de engelen

God heeft alles geschapen. Wanneer heeft Hij eigenlijk de engelen geschapen? In de scheppingsgeschiedenis van Genesis wordt dat niet verteld. Toch kunnen we er wel een paar dingen over zeggen....

Zaterdag: Waarom is alles geschapen?

De grote God heeft niemand anders nodig. Toch heeft Hij jou, mij en alle schepselen geschapen. Waarom? Hij wil dat de schepselen Hem dienen. In het bijzonder de mensen. Bij het dienen van God...

Zondag: In de schepping blijkt Gods kracht!

Wij mensen hebben allemaal kracht nodig. Ook als je jong bent. In de tijd van Jesaja maken de mensen een houten beeld. Daar knielen ze voor neer en aanbidden het. Die afgod moet hen helpen. Wij...

Maandag: God onderhoudt Zijn schepping

Er zijn mensen die zeggen dat God Zich niet meer met de wereld bemoeit. Hij is wel de Schepper, maar Hij laat nu alles op zijn beloop. Ze wijzen op de ellende die er is. Maar alle lijden en...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 6 t/m 12 september: ”Een nieuw begin”

God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen die Hij schiep! Bij de schepping staan we komende week samen stil.