HJW Bijbelrooster 7 t/m 13 april: Liefde van de Levende

Het is Pasen geweest en je hebt het gehoord: de Heere is waarlijk opgestaan! Pasen is het feest van het leven, van de liefde. Daarom maakte het Hervormd Jeugdwerk (HJW) voor deze week een Bijbelrooster het het thema: De liefde van de Levende.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Waar zoek jij Hem?

Daar gaat ze. Geslapen had ze amper, opstaan koste geen moeite. De liefde drijft haar door de donkere nacht. Maria Magdalena moet naar het graf. Maar haar Heere is gestorven! Wat denkt ze te...

Woensdag: Ken je Zijn stem?

Petrus en Johannes zijn in verwarring naar huis. Maria Magdalena blijft achter. Haar verdriet en gemis van de Heere Jezus zijn zo sterk…ze kan niet weggaan...ze hebben haar Heere...

Donderdag: Deuren op slot

Deuren op slot. Stil zijn. Wie weet wat er komen gaat? De discipelen zijn bang voor de toekomst…. ‘Vrede zij u’. Die stem kennen ze! Jezus Zelf staat in hun midden. Met vrede!...

Vrijdag: Een hart vol ongeloof

Thomas kan het niet geloven. Zijn tien vrienden getuigen er van. Die zondag had de Levende Zich geopenbaard! Maar donkere wolken van vertwijfeling bedekken Thomas’ hart. Ongeloof....

Zaterdag: Rijk leven met Jezus

Petrus gaat vissen. Zes andere discipelen gaan mee. Ze zijn weer in Galilea. Hebben ze hun oude leven weer opgepakt? Waren ze in ongeloof uit elkaar gegaan? Nee, ze waren immers nog als groep...

Zondag: Heb jij hem lief

Laf verloochend, hard gevloekt. Petrus was zichzelf heel erg tegengevallen. Hij dacht zo goed van zichzelf. Maar er blijft niets over. Niets? Ja toch! De liefde! De rest is verdampt, maar...

Maandag: Volgen door lijden

Heb jij Christus lief? Wil je Zijn Naam belijden? Reken dan op lijden! Als jongere ben je misschien een vrije vogel, maar eens wordt je gekooid om Zijn Naam. Als je let op de ontwikkelingen in...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 7 t/m 13 april: Liefde van de Levende

Het is Pasen geweest en je hebt het gehoord: de Heere is waarlijk opgestaan! Pasen is het feest van het leven, van de liefde. Daarom maakte het Hervormd Jeugdwerk (HJW) voor deze week een Bijbelrooster het het thema: De liefde van de Levende.