HJW-Bijbelrooster 7 t/m 13 januari: Op reis naar de eeuwigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Deze week is het thema: Op reis naar de eeuwigheid, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag � Gedane zaken nemen geen keer

Bij het abc van het christelijk geloof hoort dat een mens éénmaal leeft en dat daarna het oordeel volgt. Aan alles in onze cultuur is te merken dat dit basisonderwijs van het christelijk geloof door steeds minder mensen geloofd wordt, of zelfs voor velen volstrekt onbekend is. Gedachten over reïncarnatie, een hemel voor iedereen of ...

-Woensdag: Woensdag � Op reis naar de stad

Abraham is zo iemand die leefde door het geloof. Hij gaat op weg en de enige zekerheid die hij heeft, is de belofte van God. Dat is toch wat als je er goed over nadenkt. Het laat goed zien wat geloof is: ‘amen’ zeggen op Gods Woord. Maar dat niet alleen, geloven is ook ‘amen’ ...

-Donderdag: Donderdag � Genadetijd op weg naar de eeuwigheid

In het Schriftgedeelte dat we lazen, ja in heel het hoofdstuk, rollen de openbaringsgolven over elkaar heen. Het is als bij Johannes op Patmos. Hij staat op het strand, en de golven rollen over elkaar heen naar hem toe. Jesaja profeteert van een hersteld Jeruzalem. Het volk zal uitbreken in menigte. Uiteindelijk gaat het over het nieuwe Jeruzalem en ...

-Vrijdag: Vrijdag � Zie, Ik maak alle dingen nieuw

We zijn pas weer een oud jaar uitgegaan en een nieuw jaar ingestapt. Maar wat is oud en wat is nieuw? Zou er werkelijk zoveel veranderen in het komende jaar? Zei de wijze Prediker al niet: Wat geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is reeds geweest? Natuurlijk worden er weer nieuwe dingen uitgevonden, maar de ...

-Zaterdag: Zaterdag � Ik zal met u zijn

We lazen het begin van het boek Jozua. Er is een nieuwe periode aangebroken voor het volk Israël. Geen gemakkelijke periode. Jozua moet het volk in Kanaän brengen. Maar hóe zullen ze over de Jordaan komen? Hóe zullen ze de steden van machtige volken kunnen innemen? Jozua ziet bergen van bezwaren ...

-Zondag: Zondag � En leid mij op de eeuwige weg

Wie gedacht zou hebben dat David als kind van de Heere zich ver boven anderen zou verheffen, die hoort hier iets anders. Juist als hij gebeden heeft om Gods wraak over de goddelozen, komt de vraag bij hem op: en wie ben ik zelf? Wat leeft er in mij aan zonde? Hij vertrouwt zichzelf niet. Hij beseft dat ook ...

-Maandag: Maandag � Toekomstperspectief

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben zojuist nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld. Jezus zou een geweldig Koning in Jeruzalem kunnen zijn en zij zouden met Hem en geweldige tijd kunnen hebben. Lijkt het jou ook niet wat? ...