">

HJW Bijbelrooster 7 t/m 13 juni: Waarheid

"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel." Een spreekwoord uit het dagelijkse leven. Het zegt je dat je beter de waarheid kunt spreken. In dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW) gaat het over dé Waarheid. De Waarheid met een hoofdlettter.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: God spreekt de waarheid

Koning David wilde voor de Heere God een huis of tempel bouwen. Hij had zoveel van de Heere ontvangen. Hij wilde iets terugdoen. Maar de Heere God verbiedt het hem door middel van Nathan, de...

Woensdag: Waarheid spreken

De profeet Elia heeft veel meegemaakt. Hij moest vanwege zijn profetie, dat er geen regen zou vallen, vluchten voor koning Achab. De Heere stuurde hem naar de beek Krith. Daar was water en...

Donderdag: Gods waarheid is een weg om te gaan

Psalm 25 vers 2 ken jij waarschijnlijk wel: ‘Heer, ai, maak mij Uwe wegen, door Uw woord en Geest bekend.’ En ook: ‘Leid mij in Uw waarheid.’ De waarheid van de Heere God...

Vrijdag: Gods waarheid is alles waard

Het boek ‘De Spreuken van Salomo’ bestaat eigenlijk uit allemaal losse teksten. Toch hoort in hoofdstuk 23, vers 23 bij de voorgaande en de daarop volgende verzen. Het gaat over...

Zaterdag: De waarheid is vol van God

Johannes vertelt hier, net als in de andere evangeliën, over de geboorte van de Heere Jezus. Hij zegt niet dat de Heere Jezus is geboren, maar vlees is geworden. Hij heeft het vlees van...

Zondag: Gods Woord is de waarheid

De Heere Jezus heeft veel gepreekt in Zijn leven. Hij had ook vaak gesprekken en discussies met Joden. Dan legde Hij heel duidelijk uit wat Hij bedoelde en waar het echt om gaat in het volgen en...

Maandag: Jezus Christus is de Waarheid

In dit hoofdstuk van Johannes vertelt de Heere Jezus Zijn discipelen dat Hij van hen zal weggaan. Daar zijn ze niet blij mee. Jij zou het ook niet fijn vinden als je beste vriend(in) van je weg...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 7 t/m 13 juni: Waarheid

"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel." Een spreekwoord uit het dagelijkse leven. Het zegt je dat je beter de waarheid kunt spreken. In dit Bijbelrooster, gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW) gaat het over dé Waarheid. De Waarheid met een hoofdlettter.