HJW-Bijbelrooster 7 t/m 13 januari: Op reis naar de eeuwigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Deze week is het thema: Op reis naar de eeuwigheid, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag Gedane zaken nemen geen keer

Bij het abc van het christelijk geloof hoort dat een mens éénmaal leeft en dat daarna het oordeel volgt. Aan alles in onze cultuur is te merken dat dit basisonderwijs van het...

Woensdag Op reis naar de stad

Abraham is zo iemand die leefde door het geloof. Hij gaat op weg en de enige zekerheid die hij heeft, is de belofte van God. Dat is toch wat als je er goed over nadenkt. Het laat goed zien wat...

Donderdag Genadetijd op weg naar de eeuwigheid

In het Schriftgedeelte dat we lazen, ja in heel het hoofdstuk, rollen de openbaringsgolven over elkaar heen. Het is als bij Johannes op Patmos. Hij staat op het strand, en de golven rollen over...

Vrijdag Zie, Ik maak alle dingen nieuw

We zijn pas weer een oud jaar uitgegaan en een nieuw jaar ingestapt. Maar wat is oud en wat is nieuw? Zou er werkelijk zoveel veranderen in het komende jaar? Zei de wijze Prediker al niet: Wat...

Zaterdag Ik zal met u zijn

We lazen het begin van het boek Jozua. Er is een nieuwe periode aangebroken voor het volk Israël. Geen gemakkelijke periode. Jozua moet het volk in Kanaän brengen. Maar hóe...

Zondag En leid mij op de eeuwige weg

Wie gedacht zou hebben dat David als kind van de Heere zich ver boven anderen zou verheffen, die hoort hier iets anders. Juist als hij gebeden heeft om Gods wraak over de goddelozen, komt de...

Maandag Toekomstperspectief

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben zojuist nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....

Leesplannen

HJW-Bijbelrooster 7 t/m 13 januari: Op reis naar de eeuwigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Deze week is het thema: Op reis naar de eeuwigheid, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).