HJW Bijbelrooster 8 t/m 14 december: Knechtsliederen

Jezus is Gods Knecht. Niet glorieus, maar onaanzienlijk. Die Knecht liet zich vernederen. Maar toch waren er die in deze vernederde Knecht, in deze Onaanzienlijke, hun Alles hebben gevonden. Omdat ze aan deze Knecht hun zonde en schuld kwijt konden. Dit Bijbelrooster is gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: God stelt Zijn Knecht voor

Wij denken de komende week na over de Knechtsliederen die we in het boek Jesaja vinden (de hoofdstukken 42, 49, 50 en 52/53). Jesaja zingt niet alleen over Gods knecht Ísrael (Israel was...

Woensdag: God roept Zijn Knecht als Lichtdrager

God geeft Zijn Knecht, de Heere Jezus, een grote taak: Hij zal tot een verbond voor het volk zijn. Hij zal de verbinding aanbrengen, die het volk door de zonde verbroken heeft. Zo zal Hij de...

Donderdag: Voor Knecht in de wieg gelegd

De Knecht van God, de Messias neemt nu Zelf het woord. Hij is door God geroepen. En als Knecht in de wieg gelegd.

Een gewoon kind ligt daar in de kribbe. En toch een zo oneindig...

Vrijdag: Knecht voor jood Ún heiden

We mogen meeluisteren met een intiem gesprek dat over jou en mij gaat. God de Vader spreekt met de Knecht, dat is Zijn Zoon Jezus Christus, over ons. De Vader maakt Zijn Zoon duidelijk dat het...

Zaterdag: Geloof jij in de Knecht?

We kwamen de afgelopen dagen prachtige woorden van Jesaja tegen over de Knecht, onze Heere Jezus Christus, die door de Vader gezonden is om voor Jood en heiden heil te brengen. Wat een heerlijk...

Zondag: Een onaanzienlijke Knecht

Waar komt dat ongeloof, dat afwijzen van die Knecht toch vandaan? Uit onze zondeval. Omdat Hij zo anders blijkt te zijn, dan de joden zich voorgesteld hadden. Niet glorieus, maar onaanzienlijk....

Maandag: Gods welbehagen door Zijn Knecht

God zendt Zijn Zoon als Knecht in deze wereld. Daarmee raakt Hij Zijn Zoon kwijt. Hij geeft Hem aan de onaanzienlijkheid over. Wat heeft God bewogen? Dat is nu Zijn voornemen, Zijn plan, uit...

Leesplannen

HJW Bijbelrooster 8 t/m 14 december: Knechtsliederen

Jezus is Gods Knecht. Niet glorieus, maar onaanzienlijk. Die Knecht liet zich vernederen. Maar toch waren er die in deze vernederde Knecht, in deze Onaanzienlijke, hun Alles hebben gevonden. Omdat ze aan deze Knecht hun zonde en schuld kwijt konden. Dit Bijbelrooster is gemaakt door het Hervormd Jeugdwerk (HJW).