HJW-Bijbelrooster 9 t/m 15 juli: Het wonder van het Evangelie

Hervormd JeugdWerk denkt in dit Bijbelrooster met je na over het wonder van het Evangelie.

Download het leesplan in PDF

Woensdag: En Jezus ging met hem

Jaïrus heeft haast. Er is geen minuut te verliezen. Zijn dochtertje ligt op sterven. De Enige die het dreigend sterven kan afwenden is Jezus uit Nazareth. Zodra Jaïrus Jezus ziet, valt...

Dinsdag: Wat overdenkt gij in uw harten?

Wat reikt Jezus’ gewilligheid om de zonden te vergeven ver. Ook Farizeeën en Schriftgeleerden die niet geloven, reikt Hij de hand. Met evenveel recht kan Hij Zich aan hen onttrekken....

Donderdag: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt?

Jaïrus heeft haast, maar Jezus heeft de tijd. Net nog volgde Jezus Jaïrus en keek Jezus tegen de rug van deze haastende vader. Nu kijkt Jaïrus tegen de rug van een stilstaande...

Vrijdag: Hij zag rondom om haar te zien

Jezus neemt de tijd. Hij legt een open vraag voor de hele schare neer. Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? Iedereen zwijgt. Van al die mensen die zich om Jezus verdringen, is er niemand die Hem...

Zaterdag: En zie Hem al de waarheid

Nu ligt er weer iemand aan Jezus’ voeten. Dit keer een vrouw. Wat een verschil! Jaïrus viel voor Jezus en stort zijn nood uit. Deze vrouw ligt voor Jezus en stort haar hart voor hem...

Zondag: Vrees niet, geloof alleenlijk!

Jaïrus’ wereld is ingestort. Zijn angst is met het overlijden van zijn dochtertje werkelijkheid geworden. Alsof de boze met de situatie speelt, zeggen zijn knechten: ‘Uw dochter...

Maandag: Het kind is niet gestorven, maar het slaapt

Onderschat Jezus de ernst van de situatie? Het Kind is niet gestorven, maar het slaapt. De mensen in Jaïrus’ huis vatten de woorden letterlijk op. Ze lachen Jezus uit. Onvoorstelbaar!...

Leesplannen

HJW-Bijbelrooster 9 t/m 15 juli: Het wonder van het Evangelie

Hervormd JeugdWerk denkt in dit Bijbelrooster met je na over het wonder van het Evangelie.