JBGG Bijbelleesrooster 10 t/m 16 oktober: Hij komt!

Het thema van deze week is: de wederkomst van Christus. Hoe ben jij daar mee bezig? Ben jij één van degenen van wie Hij zal zeggen: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken (Johannes 10:28)?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Christus verhoogd

In Zondag 19 worden de laatste twee trappen van Christus’ verhoging besproken: het zitten aan Gods rechterhand en Zijn wederkomen op de wolken van de hemel om te oordelen. Alle andere...

Woensdag: Vol van eer

In de hemel zit Christus op de ereplaats, aan de rechterhand van Zijn Vader. Na de hemelvaart heeft Hij Zijn plaats daar ingenomen en Hij blijft daar tot aan Zijn wederkomst. Hij ontvangt er...

Donderdag: Hemelse gaven

In de hemel zit Christus en bestuurt Hij de hele wereld. Maar in het bijzonder zorgt Hij voor Zijn Kerk. Hij zit daar als het Hoofd van Zijn Kerk. Het is tot troost van alle leden van die ene...

Vrijdag: Beschermen en bewaren

In de middeleeuwen waren er leenheren. Zij moesten hun onderdanen beschermen in gevaar. Een boer gaf een deel van zijn verantwoordelijkheid en inkomst aan de leenheer, in ruil voor bescherming....

Zaterdag: Onverwachts verwacht

Verwacht je Christus? Hij komt. Onverwachts zullen de bazuinen klinken en zal de stem van de aartsengel gehoord worden. Dan zal Jezus verschijnen op de wolken van de hemel. Hij zal komen als een...

Zondag: Dezelfde

Het is geen onbekende Jezus Die terug zal komen. De engelen zeiden het tegen de discipelen: Deze Jezus zal komen. De Jezus, Die wederkomt om te oordelen, is Dezelfde als Die geboren is uit...

Maandag: Om te oordelen

Iedereen zal geoordeeld worden. Niet op basis van hoe je je voordoet aan anderen, maar op basis van wie je bent. De ogen van de Rechter zien de bodem van je hart. Al je daden zijn bij Hem...

Leesplannen

JBGG Bijbelleesrooster 10 t/m 16 oktober: Hij komt!

Het thema van deze week is: de wederkomst van Christus. Hoe ben jij daar mee bezig? Ben jij één van degenen van wie Hij zal zeggen: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken (Johannes 10:28)?