JBGG Bijbelleesrooster 12 t/m 18 juni: EzechiŽl.

Deze week staat de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je stil bij het Bijbelboek Ezechiël. 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Harttransplantatie

Ezechiël is een door de Heere geroepen profeet. Hij moet Gods Woord brengen in Babel. Daar verkeert het volk van Israël in ballingschap. Het is hun eigen schuld. Ze hebben de afgoden...

Woensdag: Nieuw leven

De profeet Ezechiël tekent ons hier een huiveringwekkend beeld. Hij spreekt over een pasgeboren meisje. En dat kindje is door haar ouders direct na de geboorte verstoten. Het is...

Donderdag: Vrije genade

We zien een herder bij de ingang van de stal staan met een roede in zijn hand. Wij zouden zeggen: een stok. Naast de herder stond een groot vat met een roodachtige kleurstof en daar doopte hij...

Vrijdag: Alleen de Heere Jezus

Al de oproepen tot bekering en de waarschuwingen voor het dreigende oordeel zijn door Zedekia en door het volk van Juda in de wind geslagen. Nu is de maat van de zonde vol en het oordeel...

Zaterdag: Om Gods heilige Naam

God wil Zich over het volk in Babel ontfermen. En waarom wil de Heere dat? Hebben ze het ernaar gemaakt? Nee, want zelfs de vreselijke deportatie naar het Tweestromenland heeft het volk niet tot...

Zondag: Verzoek om gratie

Als de Heere van Zijn verbond spreekt tot Israël in Babel, dan zegt Hij telkens: Ik zal. We lezen onder andere: Ik zal rein water sprengen. En: Ik zal het stenen hart...

Maandag: Leven door de Geest

De profeet Ezechiël krijgt van de Heere een visioen. Hij wordt midden in een vallei gezet. Hij ziet dan een schokkend en huiveringwekkend beeld. Heel de vallei is bezaaid met doodsbeenderen...

Leesplannen

JBGG Bijbelleesrooster 12 t/m 18 juni: EzechiŽl.

Deze week staat de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je stil bij het Bijbelboek Ezechiël.