">

JBGG Bijbelleesrooster 13 t/m 19 november

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Het thema van deze week is "Zalig zijn", in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JGBB).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De armen van geest

Dat het koninkrijk van God anders is dan de koninkrijken van de wereld, blijkt wel heel duidelijk uit de zaligsprekingen. De Heere Jezus zegt wie tot Zijn Koninkrijk behoren. Hij tekent het...

Woensdag: Die treuren

Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. Mattheüs 5:4

Hoe kunnen verdrietige mensen nu toch gelukkig zijn? Je hebt weleens gezien dat Gods kinderen tot...

Donderdag: De zachtmoedigen

Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. Mattheüs 5:5

Voor de derde keer klinkt er een zaligspreking uit de mond van de Heere Jezus. Over wie...

Vrijdag: Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs 5:6

Het je weleens echt honger of dorst gehad? Zo erg dat het pijn...

Zaterdag: De barmhartigen

Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. Mattheüs 5:7

Als het gaat over barmhartigheid, moet je niet bij de mensen zijn, maar bij de levende God....

Zondag: De reinen van hart

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Mattheüs 5:8

Vandaag lees je een woord uit de mond van de Heere Jezus waar je eigenlijk van moet schrikken. Want...

Maandag: De vreedzamen

Je zult vast weleens van de vredesbeweging gehoord hebben. De mensen die zich daarvoor inzetten, noemen zich pacifisten. Bewapening en militair oorlogsmateriaal worden afgewezen. In de Bergrede...

Leesplannen

JBGG Bijbelleesrooster 13 t/m 19 november

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Het thema van deze week is "Zalig zijn", in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JGBB).