">

JBGG Bijbelleesrooster 15 t/m 21 mei: Welk beroep kies je?

Misschien weet je nog helemaal niet welk beroep je wilt kiezen. Maar dát je gaat werken staat waarschijnlijk wel vast. Werken is nodig om geld te verdienen, zodat je jezelf -en eventueel anderen- kunt onderhouden. Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) aan de hand van de Bijbel met je na over het thema: "Welk beroep kies je?".

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Bouwen en bewaren

Nadat de Heere de hemel en de aarde geschapen had, zag Hij op alles wat Hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Er was geen enkel gebrek aan. Alles getuigde van de grootheid, de majesteit,...

Woensdag: In het zweet des aanschijns

God heeft de mens de opdracht gegeven om de aarde te bouwen en die te bewaren. Je moet dan niet alleen denken aan het werk op het land. Je mag hier al het werk onder verstaan dat in deze wereld...

Donderdag: Voldoening in het werk

Door de zonde ligt alles op deze aarde verbroken. Is er wel iets in deze wereld waar je de gevolgen van de zonde niet in ziet? Door de zonde ervaren we in ons werk vaak moeite, tegenzin,...

Vrijdag: Een beroep tot Gods eer

God heeft ons geschapen om tot Zijn eer te leven. Maar door de zondeval is er zoveel verwoest. We streven alleen onze eigen eer na. Is dat je al tot verdriet geworden? Wat is het nodig dat ons...

Zaterdag: Naastenliefde

In het dorpje Lydda is een vrouw gestorven met de naam Dorkas. Ze stond er bekend als een godvrezende vrouw. Als Petrus erbij geroepen wordt, staan daar weduwen met een groot verdriet. Ze laten...

Zondag: Precies genoeg!

Op de terugweg van de derde zendingsreis neemt Paulus afscheid van de ouderlingen van de gemeente van Efeze. De Heilige Geest heeft hem laten zien dat hij in Jeruzalem gevangengenomen zal worden...

Maandag: Alles van God

Ook jij hebt van de Heere gaven gekregen. Misschien ben je erg handig of kun je goed met andere mensen omgaan. Misschien heb je een goed verstan of veel doorzettingsvermogen. Met die gaven kun...

Leesplannen

JBGG Bijbelleesrooster 15 t/m 21 mei: Welk beroep kies je?

Misschien weet je nog helemaal niet welk beroep je wilt kiezen. Maar dát je gaat werken staat waarschijnlijk wel vast. Werken is nodig om geld te verdienen, zodat je jezelf -en eventueel anderen- kunt onderhouden. Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) aan de hand van de Bijbel met je na over het thema: "Welk beroep kies je?".