">

JBGG Bijbelleesrooster 2 t/m 8 oktober: Ervaren dat God bestaat

Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je na over het thema "Ervaren dat God bestaat".

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Wandelen met God

In die voortdurende herhaling in Genesis 5 van en hij stierf staat ineens een andere zin, een onderbreking. Het gaat over Henoch, een man die wandelde met God. Hij leefde in de periode...

Woensdag: Een waarschuwende stem

Henoch wandelde met God, als een kind met Zijn Vader. Verdriet wilde hij de Heere niet doen, en deed hij toch zonde, dan gaf hem dat een kinderlijke droefheid. Weet je wat hij ook zeker wist?...

Donderdag: Door het geloof weggenomen

De mensen die de boodschap van Henoch hoorden, namen hem dat niet in dank af. Wat een onruststoker! Hij maakte hun geweten maar onrustig en dat wilden ze nu juist niet. Veel liever leefden ze...

Vrijdag: Geloven dat God er is

Wat kan het geweldig stormen in ons hart. Er kunnen vragen leven als: ‘Bestaat God wel echt? Waarom kunnen andere godsdiensten het gelijk niet aan hun kant hebben? Waar ís God dan?...

Zaterdag: Waar is God dan toch?

Asaf, een kind en knecht van God, zit hopeloos in de knoei. Zeker, hij heeft het in zijn leven zo vaak ervaren dat God bestaat. Maar nu? Nu lijkt het wel alsof God er niet meer is. Elke dag is...

Zondag: Altijd bij God zijn

Asaf zat helemaal in de knoei vanbinnen. ’t Was alleen maar ‘nacht’ voor hem. Maar God laat Zijn kinderen echt niet alleen tobben! Asaf gaat naar de tempel en daar wil de Heere...

Maandag: Met God in het vuur

Daar gaan Sadrach, Mesach en Abed-nego de zeven keer zo heet gestookte oven in. Dat is dus de beloning voor je weigering de afgoden te dienen! Onverschrokken, door het geloof gesterkt, staan de...

Leesplannen

JBGG Bijbelleesrooster 2 t/m 8 oktober: Ervaren dat God bestaat

Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je na over het thema "Ervaren dat God bestaat".