JBGG Bijbelleesrooster 20 t/m 26 maart: De minste zijn.

JBGG denkt deze week met je na over het thema 'De minste zijn'.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Wij zullen de Heere dienen

Jozua krijgt de opdracht om het volk Israël in Kanaän te brengen. Dat was geen eenvoudige opdracht. Het volk Israël was niet gemakkelijk en de Kanaänieten ten onder brengen...

Woensdag: Van de Heere gebeden

Toen Hanna een zoon kreeg, noemde zij hem Samuël. Dit betekent: ‘van de Heere gebeden’. Wat een mooie naam: een kind van de Heere gebeden en uit Gods hand gekregen. Deze...

Donderdag: Een liefdevol advies

Naäman, de krijgsoverste van de koning van Syrië, is een groot man. Maar wat betekent toch die ‘kleine jongedochter’? Ze was weggevoerd uit het gezin waarin ze opgroeide,...

Vrijdag: Worden als een Samaritaan

In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat het erom wie onze naaste is. Jezus vertelt van een man die reisde van Jeruzalem naar Jericho. Deze man wordt overvallen; rovers ontnemen hem...

Zaterdag: Overdreven dienen

In het huis in Bethanië is een hoge Gast. De Heere Jezus Zelf is daar met Zijn discipelen aangekomen. Het spreekt vanzelf dat Hij daar met grote vreugde ontvangen wordt. Martha stel er een...

Zondag: Een gehoorzame zoon, maar...

Dit is een gedeelte uit de gelijkenis van de verloren zoon. Maar er niet alleen een verloren zoon, er is ook een oudst zoon. Wie is die zoon eigenlijk? Hij heeft zijn vader trouw gediend, nooit...

Maandag: De meeste zijn

De discipelen Jakobus en Johannes komen tot de Heere Jezus met de vraag: Geef ons dat we mogen zitten, de één aan Uw rechterhand en de ander aan Uw linkerhand in Uw...

Leesplannen

JBGG Bijbelleesrooster 20 t/m 26 maart: De minste zijn.

JBGG denkt deze week met je na over het thema 'De minste zijn'.