JBGG Bijbelleesrooster 28 november t/m 4 december: Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal. Eén van de sacramenten. Hoe beleef je als jongere het Avondmaal? En wat zegt de Bijbel daarover? Deze week denkt JBGG met jou hierover na. 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Het Heilig Avondmaal

We weten dat er twee sacramenten zijn: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. De Heere heeft ze Zijn Kerk gegeven tot versterking van het geloof.

Zondag 28 behandelt het sacrament van...

Woensdag: Een liefdesbevel ontvangen

Paulus schrijft over het Avondmaal tot onderwijs van de gemeente van Korinthe.

Er waren liefdesmaaltijden in die gemeente, die voorafgingen aan het Heilig Avondmaal. Deze maaltijden...

Donderdag: Waarlijk spijs en drank

De Heere Jezus spreekt in Johannes 6 over Zichzelf als het Brood des levens. In de tekst van vandaag gaat Christus daar nader op in en wijst op een geestelijk eten en drinken. Het zegt ons dat...

Vrijdag: Zijn geboden bewaren

Als je bij Christus mag horen, dus een ware christen bent die Christus ingelijfd is, zul je ook vruchten van dankbaarheid vertonen. Wie zo dicht bij Christus leeft, kent ook een hartelijke...

Zaterdag: Leven door Mij

God is de levende Vader. Hij heeft leven in en door Zichzelf. Jezus Christus als Middelaar leeft door de Vader. Gods kinderen ontvangen leven uit Christus, omdat ze verbonden zijn met de...

Zondag: De ware Wijnstok

Christus vergelijkt Zichzelf bij een wijnstok en Zijn hemelse Vader is de Landman. Zijn discipelen zijn de wijnranken.

De wijnstok heeft een onooglijk voorkomen. Zo had Christus geen...

Maandag: Niets doen zonder Hem

Opnieuw denken we na over het beeld van de wijnstok en de ranken. De ranken worden gevoed vanuit de wijnstok. Denk aan het Avondmaal. Christus heeft beloofd dat Hij ‘de gelovigen zo...

Leesplannen

JBGG Bijbelleesrooster 28 november t/m 4 december: Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal. Eén van de sacramenten. Hoe beleef je als jongere het Avondmaal? En wat zegt de Bijbel daarover? Deze week denkt JBGG met jou hierover na.