JBGG Bijbelrooster 10 t/m 23 mei: Namen van de Heilige Geest

Het is Pasen geweest. Hemelvaart geweest. De Heere Jezus is bij Zijn Vader. De discipelen (en wij) blijven achter op de aarde. Niet rouwend, maar verwachtend. Want God zendt de Trooster. Dit Bijbelrooster van de JBGG kijkt wat de Bijbel over Hem zegt.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Geest van God

En de Geest Gods zweefde op de wateren, lezen we in vers 2. De aarde is nog leeg. Er is niets. Daardoor is de aarde onbewoonbaar. Er kunnen geen mensen en dieren wonen. Er kunnen geen...

Woensdag: Adem van de Almachtige

De geschiedenis van Job is bekend. Een steenrijke man, die in een hele korte tijd straatarm wordt. En toch blijft Job geloven in Zijn God, wat andere mensen ook zeggen. Zelfs zijn drie vrienden...

Donderdag: Goede Geest

12 mei – 
Lezen: Psalm 143
Psalm 143 is een van de boetepsalmen. De psalm is geschreven door David. Hij is in nood en op allerlei manieren uit hij deze nood voor de Heere....

Vrijdag: Geest van oordeel

Jesaja moet het oordeel aankondigen. In de voorgaande hoofdstukken heeft hij een verschrikkelijke boodschap gebracht. De gevolgen van het oordeel zijn verschrikkelijk. God zal wraak nemen.

Zaterdag: Geest van wijsheid

Opnieuw mag Jesaja profeteren over de komst van de Messias. Als een rijsje, een nieuwe scheut, een takje zal hij uit de afhakte stronk, het bijna vergane geslacht van Isaï voortkomen.

...

Zondag: Pinkserfeest

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. De dag van het Pinksterfeest breekt aan. Duizenden mensen zijn naar Jeruzalem gekomen om dit feest te vieren. En op die dag zijn de...

Woensdag: De Geest maakt levend

Het is Pinksteren geweest. Misschien waren er bij jullie in de gemeente gisteren wel jongeren die belijdenis van het geloof hebben gedaan. Het is bijzonder om te zien hoe dat steeds doorgaat....

Donderdag: Geest van de HEERE

Is het je opgevallen toen je het Bijbelgedeelte las? Door alle verzen heen voel je de juichstemming. Er is blijdschap. Geen blijdschap van de wereld, maar echte blijdschap. Waarom dan? De blijde...

Vrijdag: Geest van de genade en de gebeden

Soms lijkt het net of de Bijbel heel moeilijk is. Ik zeg natuurlijk niet voor niets: lijkt het net. Want hoe komt het nu dat we zo weinig begrijpen van de drieenige God? Dat komt door ons...

Zaterdag: De gave van de Heilige Geest

Misschien heeft de dominee er wel over gepreekt met Pinksteren. Wat zijn daar veel wonderen gebeurd. Het kan zomaar zijn dat je best moeite hebt om Engels, Duits of Frans te leren. Dat is ook...

Zondag: Vernieuwing door de Heilige Geest

We hebben er eerder bij stil gestaan dat het de Geest is die levend maakt. In het gedeelte voor vandaag lees je dat nog een keer. Lees vers 5 nog maar een keer. De vernieuwing komt niet vanuit...

Maandag: De Geest werkt liefde

Een prachtig gedeelte wat we vandaag moeten lezen. De Geest werkt liefde. Hoe doet Hij dat dan? Dat staat in vers 10. Wij hebben God niet lief, maar Hij heeft ons eerst liefgehad. Zo lief zelfs...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 10 t/m 23 mei: Namen van de Heilige Geest

Het is Pasen geweest. Hemelvaart geweest. De Heere Jezus is bij Zijn Vader. De discipelen (en wij) blijven achter op de aarde. Niet rouwend, maar verwachtend. Want God zendt de Trooster. Dit Bijbelrooster van de JBGG kijkt wat de Bijbel over Hem zegt.