JBGG Bijbelrooster 11 t/m 17 oktober: Hizkia

Deze week gaat het Bijbelrooster over Hizkia, de koning die deze ontzagwekkende boodschap kreeg: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Maar de HEERE gaf uitkomst.

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een verbond

Hizkia is pas koning geworden. Als nieuwe koning wil hij graag dat het volk weer echt de Heere gaat dienen. Dat gebeurde in de tijd dat zijn vader Achaz koning was helemaal niet. Toen werden...

Woensdag: De Heere dienen

Hizkia heeft in de beginperiode van zijn koningschap de reformatie krachtig ter hand genomen. Nu de tempel gereinigd is, wil Hizkia ook het pascha houden. Hizkia roept het hele volk op dit...

Donderdag: Echte blijdschap

Hizkia houdt samen met het volk het pascha. Dit feest herinnerde aan de uittocht uit Egypte. Dan werd het paaslam geslacht. Dat paaslam wees heen naar de Heere Jezus, die als het grote Paaslam...

Vrijdag: Niet op mensen

Het grote legere van Sanherib, de koning van Assyrië, nadert Jeruzalem. De Assyriërs hadden acht jaar geleden Samaria ingenomen en de mensen gevangengenomen en weggevoerd. Zo willen ze...

Zaterdag: Het beste wapen

De Assyriërs spotten met Hizkia. En wat erger is: ze spotten met de God van Hizkia. Ze beweren dat de Heere Israël niet zal kunnen verlossen.

Deze spotters maken twee grote...

Zondag: De Heere helpt

Hizkia is er ziek geworden. De profeet Jesaja is naar hem toegekomen en heeft gezegd: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven.

Wat zou jij doen als je...

Maandag: Buigen

Daar kom teen groep belangrijke mensen uit Babal om Hizkia in verband met zijn genezing een geschenk te brengen. Hizkia ontvangt deze mensen heel vriendelijk. Hij toont hen al zijn rijkdommen en...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 11 t/m 17 oktober: Hizkia

Deze week gaat het Bijbelrooster over Hizkia, de koning die deze ontzagwekkende boodschap kreeg: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Maar de HEERE gaf uitkomst.

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema.