">

JBGG Bijbelrooster 12 t/m 18 september: Zonde en vergeving

"Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen", zegt de Spreukendichter. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten maakte voor deze week een Bijbelrooster over zonde en vergeving.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De farizeeŽr en de tollenaar

 

Twee mensen gaan naar de tempel. Om te bidden. De een ziet bij zichzelf veel goede dingen. En daarvoor dankt hij God. Want het is ook niet niks at hij niet werelds leeft. Daarvoor...

Woensdag: Ik heb gezondigd

David heeft het volk laten tellen. Dat was niet nodig, want er was geen oorlogsdreiging. Hij had juist alle vijanden overwonnen. Maar hij wilde weten hoe machtig hij was. Het was dus pure...

Donderdag: Berouw

Achab heeft weer erg gezondigd. Hij heeft Naboth laten doden. Naboth was God meer gehoorzaam dan koning Achab. Daar kon Achab niet tegen. Toen moest Naboth gedood worden. Dat heeft Izebel...

Vrijdag: Door genade vrijgesproken

Een verschrikkelijke zondaar was die moordenaar. Zo iemand hoort zwaar gestraft te worden. Soms is bij ons de rechtspraak te slap. Maar de Romeinen handhaafden het recht. Ook deze moordenaar...

Zaterdag: Een Mens zonder zonden

Alle mensen zijn zondaren. Alle mensen? Ja, alle mensen. Zelfs pasgeboren kinderen hebben erfzonde. Ja, maar niet iedereen voelt zich zondaar. Dat is wel zo, maar toch is het waar. Omdat Gods...

Zondag: Vergeving van zonden

Deze regel komt uit het allervolmaakste gebed. De Heere Jezus heeft in het Onze Vader gegeven als een voorbeeld voor een goed gebed. Dagelijks moeten we vragen of de Heere ons de zonden wil...

Maandag: Verlost van de zonde

Paulus is een oprecht kind van God. Krachtig is hij tot God bekeerd. Je mag hem gerust een groot gelovige noemen. Zelf schrijft hij dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij door het geloof vrede...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 12 t/m 18 september: Zonde en vergeving

"Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen", zegt de Spreukendichter. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten maakte voor deze week een Bijbelrooster over zonde en vergeving.