", zo zingt Maria, de moeder van Jezus, haar lofzang. Het zijn bekende klanken voor jou en mij in de tijd rond Kerst. Maar ken jij die Zaligmaker ook persoonlijk?

">

JBGG Bijbelrooster 13 t/m 19 december: Lofzang van Maria

"Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker", zo zingt Maria, de moeder van Jezus, haar lofzang. Het zijn bekende klanken voor jou en mij in de tijd rond Kerst. Maar ken jij die Zaligmaker ook persoonlijk?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag 13 december: God loven

Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker – Lukas 1: 46b-47

Maria is aangekomen bij Elisabet. Ze is al snel nadat de engel...

Woensdag 14 december: Zalig

Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. – Lukas 1: 47

Maria komt uit het geslacht van...

Donderdag 15 december: Grote dingen

Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.. – Lukas 1:...

Vrijdag 16 december: Krachtig werk

Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. – Lukas 1: 51

De lofzang van Maria is nog niet klaar....

Zaterdag 17 december: Nederigen verhoogd

Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft Hij verhoogd. – Lukas 1: 52

Wat denk jij van jezelf? Als mens kun je soms zo hoog met jezelf staan. Ik kan...

Zondag 18 december: Hongerigen vervuld

Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden. – Lukas 1: 53

Hoe arm ben jij? Is het wel eens gebeurd dat je niet wist hoe je rond moest...

Maandag 19 december: Denken aan barmhartigheid

Hij heeft Israël, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid, (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad) in der eeuwigheid...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 13 t/m 19 december: Lofzang van Maria

"Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker", zo zingt Maria, de moeder van Jezus, haar lofzang. Het zijn bekende klanken voor jou en mij in de tijd rond Kerst. Maar ken jij die Zaligmaker ook persoonlijk?