JBGG Bijbelrooster 13 t/m 19 september: Elisa

Elia moet Elisa, de zoon van Safat, zalven als profeet in zijn plaats. De naam Elisa alleen al is van grote betekenis: ‘God verlost’. Zijn naam spreekt van Gods daden. In de komende week denken we na over het leven en de persoon Elisa.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: God verlost

…Elisa, de zoon van Safat… - 1 Koningen 19: 16b

Elia bevindt zich in een spelonk. Hij is alleen en is moedeloos. Hij denkt dat hij de enige overgeblevene is van...

Woensdag : Volgen

En hij verliet de runderen en liep Elia na… - 1 Koningen 19:20a

De tijd is aangebroken dat Elia Elisa moet roepen tot het profetenambt. Daarom gaat hij naar het...

Donderdag: Memento mori

En Elisa zag het… - 2 Koningen 2:12a

Het moment is aangebroken dat het werk van Elia als profeet ophoudt en door Elisa wordt overgenomen. Bij de Jordaan aangekomen, slaat...

Vrijdag: Verlossing zoeken

Alzo werd dat water gezond… - 2 Koningen 2:22a

Na het indrukwekkende afscheid van Elia, die met een vurige wagen naar de hemel gevaren was, begint Elisa’s werk als...

Zaterdag: Spotter gestraft

Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen -2 Koningen 2:24b

Elisa was in Jericho als profeet erkend. De mannen van die stad...

Zondag: Geopende ogen

… daarna deed de jongen zijn ogen open. – 2 Koningen 4:35b

Elisa kwam in zijn reizen door Israël regelmatig langs het dorpje Sunem. Daar woonde een rijke...

Maandag: Reiniging mogelijk

… en hij werd rein – 2 Koningen 5:14b

De legeroverste van Syrië, Naäman is een beroemde man. Veel oorlogen heeft hij met succes gevoerd. Gods Woord noemt...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 13 t/m 19 september: Elisa

Elia moet Elisa, de zoon van Safat, zalven als profeet in zijn plaats. De naam Elisa alleen al is van grote betekenis: ‘God verlost’. Zijn naam spreekt van Gods daden. In de komende week denken we na over het leven en de persoon Elisa.