JBGG Bijbelrooster 14 t/m 20 juni: TimotheŘs

Sommige mensen dienen de Heere al vanaf hun jonge jaren. Wat een zegen is dat. Verlang je er ook naar? Ook bij Timothëus was dit het geval. Over hem gaat het in dit Bijbelrooster, gemaakt door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een zoon in het geloof

Als de Heere iemand in je leven gebruikt, door wie je het Woord van God zó mag horen dat je erdoor bekeerd wordt, dan wordt die persoon in geestelijke zin je vader. Jij mag dan zijn...

Woensdag: Het grootste wonder

Als je een periode in je leven hebt gehad, waarin je in de zonden leefde, en God haalt je er uit door een waarachtige bekering, zou je dan je eertijds niet het liefste verzwijgen?

Zo...

Donderdag: Een voortreffelijk werk

Vaak worden onder jongeren allerlei beroepen met elkaar vergeleken. De vraag wordt nogal eens gesteld: Wat wil jij later worden? Weet dat er geen beter werk is, dan werken in Gods Koninkrijk. Er...

Vrijdag: Al jong een voorbeeld

Timotheüs is al jong geroepen om leiding te geven in Gods kerk. Nu zij er altijd mensen die graag boven een ander gaan staan, ook in de kerk. Ze denken het beter te weten dan de dominee,...

Zaterdag: De goede strijd

Over dit onderwerp schrijft Paulus vaker in zijn twee brieven aan Timotheüs. Lees ze maar eens door. Hij wil hem al een goed krijgsknecht van Jezus Christus zien.

Daarvoor moet hij...

Zondag: Van jongs af onderwezen

Misschien geldt dat ook van jou. Wat is het een groot voorrecht als van je gezegd mag worden: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot...

Maandag: Het einde van de strijd

Toen Paulus’ einde aanstaande was, was hij niet bang, maar blij. Hij mocht terugzien op een lezen waarin hij de goede strijd had leren strijden, tegen de zonde, de duivel en de wereld. In...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 14 t/m 20 juni: TimotheŘs

Sommige mensen dienen de Heere al vanaf hun jonge jaren. Wat een zegen is dat. Verlang je er ook naar? Ook bij Timothëus was dit het geval. Over hem gaat het in dit Bijbelrooster, gemaakt door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).