">

JBGG Bijbelrooster 16 t/m 22 augustus: Jozua

Jozua leefde dicht bij de Heere. Alleen zo kon hij het volk Israël het beloofde land in leiden. We kunnen veel van deze man leren. Daarom deze keer een Bijbelrooster met als thema "Jozua", samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Het geloof ziet ver

Het land (...) is een uitermate goed land. – Numeri 14:7c

Stel je het eens voor: er staat een groepje jongelui te spotten en te vloeken. ’t Is werkelijk afschuwelijk...

Woensdag: De opvolger bemoedigd

… wees sterk en heb goede moed… - Jozua 1:9b

Het is heel belangrijk wie ergens de leiding heeft. Een slechte koning is een ramp voor een volk. Een dictator als...

Donderdag: Een goed Veldheer

… zo droegen de priesters de ark des verbonds… - Jozua 3:14d

We weten van bijvoorbeeld Napoleon dat hij een goed veldheer was. Slim waren zijn plannen en de...

Vrijdag: Ontmoeting met de Vorst

… Ik ben de Vorst van het heir des HEEREN. – Jozua 5:14a

Het is heel belangrijk om een sleutel in handen te hebben. Heb je bijvoorbeeld een sleutel van een huis,...

Zaterdag: Indrukwekkend

Toen bouwde Jozua een altaar de HEERE… - Jozua 8:30a

Indrukwekkend moet dat geweest zijn. Na de verovering van het stadje Ai bouwt Jozua een altaar op de berg Ebal. Met...

Zondag: Dient dan geen goden nevens Mij

… opdat gij daarvan niet afwijkt ter rechter- noch ter linkerhand. – Jozua 23:6b

Je ouders waarschuwen je vast wel eens: ‘Joh, zul je dat nu wel doen? Is het...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 16 t/m 22 augustus: Jozua

Jozua leefde dicht bij de Heere. Alleen zo kon hij het volk Israël het beloofde land in leiden. We kunnen veel van deze man leren. Daarom deze keer een Bijbelrooster met als thema "Jozua", samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.