JBGG Bijbelrooster 19-25 juli: Zoek eerst het Koninkrijk van God

Er gebeurt veel in de wereld. Er gebeurt veel in jouw leven. Maar wat moet nu voorrang hebben? Je kleding? Je kamer? Je studie? Je baan? Jezus zegt het zo: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.”

Deze week denkt de JBGG met je mee aan de hand van het dagboek Bericht voor jou.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Schatten vergaderen

In de Bergrede stelt de Heere Jezus heel wat aan de orde. Het gaat over de burgers van het Koninkrijk van de hemel. Scherp tekent de Heere Jezus hun beeld. Ze zijn arm van geest, ze hongeren en...

Woensdag: Een schat in de hemel

20 juli – 

Lezen: Hebreeën 11:23-33

Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet...

Donderdag: Je schat en je hart

Een hartpatiënt moet goed op z’n hart letten. Maar ook als je hart nog jong en sterk is, moet je op je hart letten. Eigenlijk is het maar vreemd: als de dokter zegt dat we moeten...

Vrijdag: Twee heren dienen

Kan dat niet: twee heren, twee bazen dienen? Sommige mensen werken wel voor drie of vier bazen. Om te begrijpen wat hier de boodschap van de Bergrede is, moet je de nadruk niet leggen op twee,...

Zaterdag: Bezorgd zijn

23 juli – Vrijdag: 

Lezen: Mattheüs 6:27-34

Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? –...

Zondag: Heiden of kind

Wat maken wij ons vaak druk over kleinigheden. De dingen van het dagelijkse leven nemen ons helemaal in beslag. Het lijkt wel of we heidenen zijn. Ja, dat woord gebruikt de Heere Jezus voor...

Maandag: Eerste zoekopdracht

Er is een spel met allerlei zoekopdrachten. Je zult het vast wel kennen. Vandaag gaat het in dit spel niet over een spel, maar over de hoogste ernst. Het gaat over de grote zoekopdracht, die de...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 19-25 juli: Zoek eerst het Koninkrijk van God

Er gebeurt veel in de wereld. Er gebeurt veel in jouw leven. Maar wat moet nu voorrang hebben? Je kleding? Je kamer? Je studie? Je baan? Jezus zegt het zo: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.”

Deze week denkt de JBGG met je mee aan de hand van het dagboek Bericht voor jou.