JBGG Bijbelrooster 20 t/m 26 februari: Petrus volgt Zijn Meester

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat in dit Bijbelrooster een week lang met je stil bij de discipel Petrus. 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een nieuwe naam

Je hebt een naam. Misschien vind je hem helemaal niet mooi. Soms denk je: hadden mijn ouders mij maar een andere naam gegeven. Simon kreeg een andere naam. De Heere Jezus gaf hem die naam:...

Woensdag: Wie volg jij?

Ze waren aan het vissen. Simon Petrus en Andreas, zijn broer. En dan komt er opeens een vreemdeling langs, die hen roep en zegt: Volg Mij. Ze gehoorzamen die vreemdeling ook nog. Want...

Donderdag: Een zondig mens

De hele nacht waren de vissers bezig geweest. Niets hadden ze gevangen. Ze waren er moe en ook moedeloos van. Zoveel inspanningen zich getroost en geen enkel resultaat. En dan komt Jezus in het...

Vrijdag: De Christus Gods

In verkorte vorm wordt hier weergegeven wat in Johannes 6: 68-69 uitgebreider wordt verteld. Het is de belijdenis de Petrus uitsprak op de vraag van de Heere Jezus: Wie zegt gij, dat Ik...

Zaterdag: Ga weg achter Mij

Petrus is het er helemaal niet mee eens dat zijn geliefde Meester de discipelen verkondigt wat er gaat gebeuren. De Heere Jezus heeft ervan gesproken dat Hij naar Jeruzalem moet gaan om daar te...

Zondag: Het is goed dat wij hier zijn

Nog maar zes dagen geleden heeft Petrus zich verzet tegen het lijden en sterven van de Heere Jezus. Nu spreekt hij heel anders. Als de Heere Jezus hem met Jakobus en Johannes heeft meegenomen op...

Maandag: Ik ken de mens niet

Misschien durf je er voor je vrienden en vriendinnen ook niet voor uit te komen dat je zondags naar de kerk gaat. Misschien is het nog wel erger met je. Je hebt wel eens heel stoer tegen je...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 20 t/m 26 februari: Petrus volgt Zijn Meester

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat in dit Bijbelrooster een week lang met je stil bij de discipel Petrus.