JBGG Bijbelrooster 2 t/m 8 december: Advent

De Adventstijd is weer aangebroken: een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heiland. Het Bijbelrooster van deze week gaat daar ook over. Het is samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Dinsdag: Heilsbelofte van God

Als je psalm 98 leest zie je als het ware een menigte mensen voor je die allemaal blij en verheugd zijn. Waar komt die blijdschap vandaan? Lees vers 2 maar. De HEERE heeft Zijn heil bekend...

Woensdag: Ik ben van eeuwigheid

Over een paar weken is het kerst. In de weken daarvoor mogen we er naar uitzien. Op 4 zondagen voor kerst wordt er in de kerk aandacht aan besteed. We leven op die manier naar de kerstdagen...

Donderdag: Een wonderlijk teken

Het is oorlog. De Syriërs komen eraan! Een enorme legermacht staat voor de poort. Vrees is wel terecht. Het zou overmoedig zijn om het te negeren en te denken dat het allemaal niet zo'n...

Vrijdag: Duisternis en licht

Vaak wordt duisternis en licht gezien als grote tegenstelling, net als zwart en wit. Maar in het Jesaja 9 is het geen tegenstelling, maar een voorwaarde en bemoediging. Alleen zij die in...

Zaterdag: Voorzegging van Christus' komst

In de tijd dat het Nieuwe Testament begint, was er van het geslacht van David niet veel over. Jesaja wist dit niet. Hij leefde ongeveer van 750-700 voor Christus. Toch schrijft hij over een...

Zondag: Troost

Wanneer heb je troost nodig? Als er verdriet is. Heb je verdriet over je zonden? Kun je er niet meer onder uit dat je een zondaar bent? Heeft de Heilige Geest het je laten zien? Dan kan het zo...

Maandag: Een eeuwig Koninkrijk

De profeet Jeremia brengt het woord van de Heere. De herders hebben hun best niet gedaan. De schapen zijn verstrooid. Ja, we mogen predikanten hoog achten, maar uiteindelijk kunnen zij ons niet...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 2 t/m 8 december: Advent

De Adventstijd is weer aangebroken: een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heiland. Het Bijbelrooster van deze week gaat daar ook over. Het is samengesteld door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).