JBGG Bijbelrooster 2 t/m 8 juni: Lees je Bijbel

Lees je Bijbel. Dat hoor je waarschijnlijk al zolang je kunt lezen. En terecht. In Gods Woord lees je hoe je weer vrede met God kunt krijgen. Daarom heeft dit Bijbelrooster, gemaakt door het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG), ook dit thema. Lees je Bijbel.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Het gemis van Gods Woord

Het jij wel eens honger? Gelukkig weten we in Nederland niet wat echte honger is. Toch voorzegt de Heere dat Hij een honger in het land zal zenden (Amos 8:11). Het gaat dan niet om honger naar...

Woensdag: Er is geschreven

Op allerlei manieren probeert de duivel jou te verleiden. Hij brengt je in verzoeking. Misschien denk je: Nou, bij mij doet hij dat niet, hoor. Maar als de duivel het zelfs bij de Zoon van God...

Donderdag: Jezus leert

Jezus gaat, zoals Hij gewend is, op de sabbat naar de synagoge. Als Hij in Galilea terugkomt, is dat ook Zijn eerste taak. Terwijl Hij de synagoge bezoekt, staat Hij op om Gods Woord te lezen....

Vrijdag: Verlicht verstand

De discipelen kennen het Woord van God wel. Jezus heeft veel met hen gesproken. Maar diep van binnen verstaan ze het Woord van God niet. Ze begrijpen niet de diepe betekenis van wat Jezus hen...

Zaterdag: Jezusí kennis niet geloofd

De Heere Jezus had, als mens, broers. Die mannen hadden een groot voorrecht. Immers, de Zoon van God woonde bij hen in huis. Dagelijks gingen ze om met Jezus. En toch geloven ze Hem niet. Ze...

Zondag: Gesproken door de Heilige Geest

Gods Woord gaat door. Onverhinderd! Er zal veel tegen het Woord van God ingaan, maar toch zal niemand het Woord kunnen stoppen. Waarom? Omdat het Woord van de Heilige Geest telkens weer klinkt....

Maandag: Spreken over geestelijke dingen

Deze week ging het over de Bijbel, het Woord van God. We hebben eerder genoemd dat we Gods Geest nodig hebben om dat Woord daadwerkelijk te begrijpen. Die alleen leert de ware wijsheid. Door Hem...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 2 t/m 8 juni: Lees je Bijbel

Lees je Bijbel. Dat hoor je waarschijnlijk al zolang je kunt lezen. En terecht. In Gods Woord lees je hoe je weer vrede met God kunt krijgen. Daarom heeft dit Bijbelrooster, gemaakt door het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG), ook dit thema. Lees je Bijbel.