JBGG Bijbelrooster 22 t/m 28 september: Bekering

We moeten allemaal bekeerd worden, dat weten we als de besten. Maar wat zegt de Bijbel precies over bekering? Dat lees je deze week in het Bijbelrooster.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Jakob, een voorbeeld van bekering

Lezen: Hosea 12:1-15

Jakob, een voorbeeld van bekering? Dat is toch niet te begrijpen? Je kent de hele geschiedenis van Jakob wel. Wat heeft hij er een puinhoop van gemaakt. Hij bedriegt...

Woensdag: Reinig mij

Lezen: Jesaja 1:9-20

De Heere heeft in het Oude Testament de offerdienst ingesteld. Alles is heel nauwkeurig beschreven. Je kunt zeggen dat het tot in de puntjes geregeld was. Dat moest...

Donderdag: Vergeving bij de Heere

Lezen: Psalm 130

De dichter van psalm 130 zit heel diep in de put. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE. Voel jij dat ook wel eens? Zo diep in de put van de zonden. Door alle...

Vrijdag: Inwendige strijd

Lezen: Romeinen 7:14-26

Wat denk je van Paulus? Dat was nog eens een man met genade. Al die zendingsreizen die hij heeft gemaakt. De brieven die hij heeft geschreven. Nee, je kunt niet...

Zaterdag: Met Christus sterven en leven

Lezen: Romeinen 6:1-14

Voor elke zonde moet worden betaald. Christus heeft voor Zijn kerk de schuld betaald. Wat een wonder als je mag weten dat Hij ook voor jou de schuld betaald heeft....

Zondag: Genade bij God gekregen

Lezen: Lukas 18:9-14, Openbaring 3:17,18

Hoe vaak heb je deze gelijkenis al gelezen? Vandaag wordt aan jou de vraag gesteld: Wie van de twee ben jij? Een Farizeeër of een...

Maandag: Kom naar Mij toe!

Lezen: Jesaja 45:15-25

Heb je het wel eens gedacht? Ik bid al zo lang, waarom hoort de Heere mij nu niet? Maar wil je echt graag een leven met de Heere? Wat mag het je kosten? Wat wil je...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 22 t/m 28 september: Bekering

We moeten allemaal bekeerd worden, dat weten we als de besten. Maar wat zegt de Bijbel precies over bekering? Dat lees je deze week in het Bijbelrooster.