JBGG-Bijbelrooster 24 t/m 30 april: De fijnste dag van de week

De zondag. Een dag waarop niets mag? Of juist een dag die God gegeven heeft om te genieten en te rusten. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) denkt er deze week met je over na.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Gods werk

De Heere schiep hemel en aarde. Hij heeft zon, maan en sterren, planten en bomen, dieren en de mens gemaakt. In zes dagen heeft God dit alles gemaakt. Dat deed Hij door te spreken. Als Hij...

Woensdag: Gods doel

Wij zijn geschapen met het doel om met diepe eerbied te belijden: Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen; Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Een bijzondere opdracht...

Donderdag: Gods dag

De Heere verlustigde Zich in Zijn werk. Daarom heeft Hij de zevende dag gezegend. Het rusten wil Hij zegenen. Door de zondeval is het ware rusten niet mogelijk. De Heere Jezus heeft verdiend dat...

Vrijdag: Apart gezet

De Heere verlustigde Zich in Zijn werk. Daarom heeft hij de zevende dag geheiligd. Het betekent dat God die dag apart heeft gezet van andere dagen. We mogen rusten van ons werk en naar de kerk...

Zaterdag: Collecte

Verzamelen is misschien ook wel jouw hobby. Wat kun je al niet verzamelen! Zolang het maar niet belangrijker is dan de dienst aan de Heere, is het niet verkeerd.

Hij is de Eerste! In het...

Zondag: Gebeden

Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Jij ook. De wijze waarop je tegen andere mensen spreekt, hoe je over hen denkt, hoe jij je schoolwerk doet, welke uitstaling je hebt op je...

Maandag: Ingaan tot Gods altaar

De dichter van Psalm 43 ging naar de tempel. Liefde trekt. Bij hem was dat niet de zonde. Hij kende een liefde tot de Heere. Liefde is ook merkbaar. Ze blijft niet verborgen. Hij ging met...

Leesplannen

JBGG-Bijbelrooster 24 t/m 30 april: De fijnste dag van de week

De zondag. Een dag waarop niets mag? Of juist een dag die God gegeven heeft om te genieten en te rusten. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) denkt er deze week met je over na.