JBGG-Bijbelrooster 26 mei t/m 1 juni: Als het tegenzit

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Als het tegenzit, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: God loven in tegenslag

Job verliest op één dag alles wat hem lief en dierbaar is. Zijn kinderen. Zijn bedrijf. Alles wordt weggenomen wat de Heere hem gegeven heeft. Toch verliest Job niet alles....

Donderdag: God missen doet pijn

Job heeft niets aan de woorden van zijn vriend. Want het zijn de pijlen van de Almachtige die hem treffen. Juist dat is zijn pijn: God slaat me. God, mijn Schepper...

Vrijdag: De Verlosser leeft

De woorden van zijn vrienden hebben Job helemaal verbrijzeld. Volkomen aan de grond gebracht. Daar zit Job nu. Maar hoor eens! Daar klinkt te midden van zijn verdriet: ‘Mijn Verlosser...

Zaterdag: Onderwijs van de Uitlegger

Elifaz, de jongste van de vrienden, spreekt. Het lijden van Job ziet hij niet als straf. Maar als een beproeving, een test. En juist daarom is het zo nodig dat er...

Zondag: Klein voor de Heere

Job krijgt les van God. Vliegt de sperwer door uw verstand? Met ander woorden: wie regeert over alles? Laat u de arend vliegen? Nee toch! Mensen regeren niet over de natuur. Hoe reageert Job op...

Maandag: Genade maakt mild

Job ontmoet de Heere. Hij mag op God zien. Sterker dan ooit. En o, wat heeft hij berouw over al zijn woorden. Hij verfoeit zich en heeft berouw in stof en as. Wij zouden zeggen: hij schaamt zich...

Woensdag: Geen goede trooster

Elifaz wil Job troosten. Wat men zaait, zal men oogsten, zegt hij in vers 8. Wie God dient, wordt door God beschermt. Wie onrecht doet, zal het onrecht ondergaan. Zo is het leven, Job. Hoe zit...

Leesplannen

JBGG-Bijbelrooster 26 mei t/m 1 juni: Als het tegenzit

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Als het tegenzit, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).