JBGG Bijbelrooster 27 jan t/m 2 feb: Recht voor God Heilig leven

Recht voor God. Is dat nog mogelijk voor een zondig mens? In Christus kan het. En dan zul je ook heilig gaan leven, al is dat voor jezelf een onmogelijke opdracht. De winterconferenties van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staan in het teken van dit onderwerp, evenals dit Bijbelrooster.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Niet recht voor God

In psalm 130 zien en horen we het als het ware gebeuren. Je hoort de zondaar roepen vanuit de diepte. Hij is in nood. De psalm laat duidelijk zien wat onze positie is als zondaar. We zijn...

Woensdag: Recht voor God

Elke zondag wordt de wet voorgelezen. De wet houdt je een spiegel voor. Elke week klinkt de vraag: Heb jij in de afgelopen week geleefd tot de eer van de Heere? Heb je geleefd tot de eer van...

Donderdag: Uit louter genade

Kan jij het begrijpen? Een zee van verwondering en aanbidding moet ons deel zijn, wanneer we met Paulus kunnen zeggen: U heeft Hij mede levend gemaakt. Levend gemaakt… daar...

Vrijdag: Recht, door het geloof in Christus

Gods volk zal door een rechte weg zalig worden. Wat betekent dat? Door de zonden is de verhouding met God niet meer goed. Met Adam was het werkverbond opgericht en hij kon het houden. Daardoor...

Zaterdag: Door recht verlost

Door recht verlost, door Christus alleen! In vers 27 lees je het. Sion zal door recht verlost worden. Vers 21 begint niet zo mooi. Het mooie Jeruzalem is helemaal afvallig geworden en is vol van...

Zondag: Werk van God de Vader

Het gebed in Johannes 17 wordt ook wel het Hogepriestelijk gebed genoemd. Gods Zoon zendt dit gebed vanaf de aarde op tot Zijn Vader die in de hemel is. Hij bidt hier niet voor Zichzelf, maar in...

Maandag: Heilig in de liefde

Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Efeze. Hij schrijft aan hen waar alle gaven vandaan komen. Die komen tot ons uit de hemel. Hij spreekt over onze Heere en onze Vader. Er is liefde...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 27 jan t/m 2 feb: Recht voor God Heilig leven

Recht voor God. Is dat nog mogelijk voor een zondig mens? In Christus kan het. En dan zul je ook heilig gaan leven, al is dat voor jezelf een onmogelijke opdracht. De winterconferenties van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staan in het teken van dit onderwerp, evenals dit Bijbelrooster.